Inici de les obres de consolidació de l’edifici de la Dalla a Vinaixa

Dalla_Vinaixa_04

Dalla_Vinaixa_05

Dalla_Vinaixa_03

Dalla_Vinaixa_02

Dalla_Vinaixa_01

El projecte s’emmarca en la iniciativa ‘Ponent Actiu’, que compta amb fons FEDER i està cofinançat per la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Vinaixa, amb un import d’adjudicació de 133.079,38 € i un període d’execució de tres mesos

 

Vinaixa prepara l’inici de les obres per consolidar l’antic centre cívic popular conegut com ‘la Dalla’, després que en els darrers dies s’hagi fet l’acte de replanteig, que compta amb el cofinançament de la Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Econòmica i l’Ajuntament de Vinaixa, emmarcat en la iniciativa ‘Ponent Actiu’. El termini d’execució de les obres és de tres mesos i l’import d’adjudicació és de 133.079,38 €.

 

Les actuacions que s’hi faran són:

  • Consolidació inicial de l’edifici, evitant-ne el progressiu deteriorament que està patint degut a la deixadesa i el pas del temps.
  • Reforç i consolidació dels murs de pedra, brancals i arc dels tancaments i forjats existents, així com l’entorn de l’edifici.
  • Deixar-ho tot preparat perquè en actuacions posteriors es puguin fer el cobriment i les obres interiors necessàries per a donar-li una utilitat final.

 

A dia d’avui, l’edifici es troba en estat de ruïna. Hi ha dempeus les parets perimetrals de pedra, però amb zones despreses, i els forjats, formats per voltes de 4,35 metres cadascuna que es recolzen en unes jàsseres formades per perfils metàl·lics recolzats, al seu torn, en les parets perimetrals.

 

L’edifici original estava format per planta baixa (parcialment soterrada) i primera planta. Es tracta d’un edifici noucentista de planta rectangular amb un semisoterrani amb accés a peu pla des del jardí interior i planta baixa amb accés directe des de la carretera de Tarragona. Les parets són de carreus de pedra de diverses mides, sense treballar i disposats en filades.

 

Hi ha grans obertures a les façanes, algunes de les quals són arcades de peces ceràmiques i pedra. Podem destacar potser l’arc conopial que hi ha a la porta d’accés, fet de pedra, a diferència de les finestres laterals, arcs rebaixats fets de maó, avui tapiats. El sostre interior està mig enderrocat, fet de bigues metàl·liques i coberta d’encavallada de fusta i teula àrab que s’ensorrà el 1970.

 

En origen, l’edifici constava de dues plantes: a la inferior hi havia una sala de ball o teatre i al superior, un cafè, una biblioteca i una sala de lectura.

 

Amb aquesta actuació, es preveu consolidar un edifici noucentista al nucli de Vinaixa, a la comarca de les Garrigues, protegit com a bé cultural d’interès local.

 

Lleida, 3 de febrer de 2021

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat