Impulsem el programa de suport a famílies vulnerables per la pobresa energètica

Joan_Reñe_001_WEB

Joan_Reñe_001_SLI

La Taula Assessora del Tercer Sector i Salut a Lleida concreta una segona acció de suport per als cuidadors de persones amb discapacitat intel·lectual

La Diputació de Lleida destinarà 200.000 € al projecte Suport a l’habitatge per a persones i famílies que desenvolupen les entitats Càrites i Creu Roja de forma conjunta per atorgar ajuts al lloguer i al pagament dels subministraments de llum, aigua i gas a persones o famílies en situació d’exclusió social que requereixen aquest suport socioeconòmic i personal, tal i com ha explicat el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé.

Aquest ha estat un dels projectes que ha sorgit de les reunions de la Taula Assessora del Tercer Sector i Salut a Lleida que convoca la Diputació periòdicament per donar resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

L’altra iniciativa, que compta amb una aportació de 50.000 euros per part de la corporació, és el programa Respir d’ALLEM, que consisteix a oferir als cuidadors no professionals (pares, germans o altres familiars) de persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament un servei de descans de mínim 24 hores amb pernoctació inclosa.

Els dos projectes s’han presentat aquest dimarts a la corporació en una roda de premsa que ha comptat amb la participació del president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé; de la secretària general de Càritas Lleida, Maria José Rosell; del president d’ALLEM, Antoni Mateu, i del president del Banc dels Aliments, Joan Saura.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha manifestat que el projecte de suport a l’habitatge per a persones i famílies entra clarament en el concepte de pobresa energètica, que ofereix ajuda socioeconòmica a aquelles persones que no poden fer front a les despeses de lloguer o de llum, aigua o gas.

Els ajuts s’atorgaran per un mínim d’un any i un màxim de tres anys per aconseguir l’estabilitat  de la persona o la família.

La secretària general de Càritas Lleida, Maria José Rosell, ha explicat que ja s’atorguen ajuts de forma puntual a aquelles famílies que ho necessiten. La diferència amb aquest nou programa que es posa en marxa és que “oferirem una ajuda més llarga en el temps que permetrà treballar altres aspectes de la vida de la família incidint en la seva integració”.

D’altra banda, el programa Respir facilita el descans del cuidador mentre les entitats que formen part d’ALLEM es fan càrrec de la persona amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament per donar un descans al seu cuidador ja sigui per problemes de salut, estrès familiar o per motius laborals o econòmics, segons ha explicat el president d’ALLEM,  Antoni Mateu.

Aquest programa està pensat per ajudar a prevenir situacions de deteriorament de la relació familiar derivades de la dificultat de l’atenció continuada de la persona amb discapacitat, per envelliment dels cuidadors o l’elevat grau de discapacitat.

ALLEM posa a disposició 28 places a les diferents entitats que formen part de la Federació i la previsió és poder oferir una mitjana de 280 serveis.

Reñé ha indicat que es tracta de dos iniciatives importants que compten amb el suport de la corporació i del seu compromís en l’àmbit social i ha fet un agraïment a les entitats que formen part de la Taula Assessora del Tercer Sector i Salut a Lleida perquè gràcies al seu treball arribem a aquelles famílies i persones que ho necessiten.

Els dos projectes es posaran en marxa a partir del mes de març. La corporació destinarà un total de 480.000 € a entitats sense ànim de lucre perquè puguin desenvolupar els seus projectes i activitats aquest 2017.

Lleida, 7 de febrer  de 2017

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat