Govern i món local contra la reforma local espanyola

ORIjoan_rene_manifest_rebuig_reforma_estatal_editora_2_6249_0_1

La Diputació de Lleida ha posat novament de manifest el seu rebuig als plantejaments recentralitzadors i restrictius amb l’autonomia local que planteja la llei de la reforma local espanyola en un acte unitari celebrat aquest dilluns al Palau de la Generalitat en defensa de l’autogovern municipal.

Aquest manifest es produeix després que el Consell de Garanties Estatutàries s’hagi pronunciat sobre la inconstitucionalitat de diferents punts que contempla la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL). I també té lloc abans del Consell de Govern d’aquest dimarts on està previst que el Govern acordi recórrer la llei al Tribunal Constitucional, tal com ha avançat la vicepresidenta Joana Ortega.

“Aquesta llei és un cop d’estat a l’autonomia local, a la feina feta durant 35 anys per alcaldes i regidors. En lloc de reconèixer aquest feina, deriva l’atenció dels ciutadans cap a les administracions locals com a causants del dèficit públic quan no és així”, ha dit Reñé en un acte participat també pels presidents de totes les diputacions catalanes i de les entitats municipalistes ACM i FMP.

“Mai des de la distància les diputacions podran donar millors serveis que els que es donen ara des de la proximitat”, ha reblat Reñé que ha recordat que la institució que presideix dóna suport als ajuntaments lleidatans perquè presentin recurs d’inconstitucionalitat contra la llei.

El manifest signat aquest dilluns determina que la LRSAL suposa “una laminació del principi d’autonomia local que tant la Carta Europea d’Autonomia Local (CEAL) com la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya garanteixen a tots els ens locals” i que la reforma “vulnera les competències exclusives en matèria de règim local de Catalunya, reconegudes a l’estatut d’autonomia”.

Els signants d’aquest document afirmen que la reforma “pretén sotmetre la viabilitat del conjunt dels serveis públics locals a criteris purament economicistes sense tenir en compte la qualitat i l’eficiència que han de satisfer les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya” tot i “l’escassa influència del subsector públic local en els nivells d’endeutament, volum de despesa i de dèficit del conjunt del sector públic”.

En el manifest conjunt també s’indica que “la LRSAL trasllada les competències de salut, educació i serveis socials, entre d’altres, a la comunitat autònoma,posant en risc l’eficàcia i qualitat de l’actual prestació dels serveis municipals” i “afecta directament la distribució competencial prevista a l’Estatut de Catalunya”.

Un altre dels punts destacats del manifest és que la LRSAL obliga a un canvi de model institucional i organitzatiu de la institució provincial “de forma irreflexiva i sense dotar dels instruments tècnics, personals i financers necessaris, atribueix a les diputacions la prestació de serveis supramunicipals sense garantir que aquests es gestionin de manera eficient atenent, a més, a la manca d’experiència com a proveïdora de serveis als ciutadans i l’allunyament de la institució a la ciutadania”.

Els signants manifesten el seu rebuig a aquesta llei que “atempta l’autonomia local i les competències pròpies” i es comprometen a donar suport als recursos d’insconstitucionalitat que es puguin presentar.

Barcelona, 3 de març de 2014

Per a més informació: 
Telèfons de contacte: 973.70.41.25
Cap de l’Àrea de Comunicació, Maricel Pujol
premsa@diputaciolleida.cat

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat