Gestió més àgil, sense papers

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La implantació d’un model de plataforma d’e-administració integral als ajuntaments és un dels reptes de la Diputació de Lleida per aquest 2015. L’objectiu és aconseguir una gestió més àgil, suprimint el paper.

Aquest projecte es va iniciar l’any 2008, quan la Diputació “va adquirir una aplicació per a la gestió que va començar a oferir als ajuntaments”, però tenia algunes mancances a l’hora d’instaurar-se en ajuntaments més petits, motiu pel qual “es va fer una adaptació del programa per atendre totes les realitats del territori”, explica Maria Antònia Pubill, diputada responsable de l’Àrea de Noves Tecnologies.

La reformulació de l’eina va superar amb èxit un període de proves en vuit municipis, de manera que l’objectiu de cara a aquest any 2015 és la implantació gradual “a demanda en tots aquells ajuntaments que ho desitgin”.

Es tracta, doncs, d’una eina adaptada al territori i a les necessitats organitzatives dels ajuntaments petits, i que posa a disposició dels municipis una plataforma d’administració electrònica complerta que permet la gestió sense papers de tots els procediments administratius. Pubill considera que aquest projecte millora la gestió interna de l’administració local i facilitar l’accés telemàtic al ciutadà i, per tant, millorar el servei a la ciutadania.

Aquesta política s’emmarca dins el procés d’implantació definitiva de l’administració electrònica amb l’objectiu de millorar el servei i reduir despeses i desplaçaments, fet que situa la Diputació de Lleida com a un ens clau en l’impuls a la implementació de l’administració electrònica i de la regulació de l’ús de mitjans electrònics a la corporació i els seus organismes dependents, fet que permetrà augmentar el nombre de gestions efectives i directes de forma electrònica. Aquest camp inclou accions com l’ús dels mitjans electrònics pels òrgans col·legiats, sistemes d’identificació i signatura electrònica, la seu electrònica o l’adreça electrònica de la Diputació de Lleida i dels seus ens dependents, el procediment administratiu electrònic general i la seva tramitació, la notificació per mitjans electrònics i la gestió del tauler d’anuncis.

Per a més informació, podeu contactar amb l’Àrea de Noves Tecnologies.

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat