El Museu de Lleida Diocesà i Comarcal

Museu de Lleida Diocesà i Comarcal

La nova seu del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal va obrir les seves portes al públic el mes de novembre de 2007 per convertir-se, amb una superfície total de més de 7.000 metres quadrats, en el gran referent museístic de Lleida. Perquè el Museu de Lleida sigui l’equipament capdavanter que és ara ha calgut l’esforç de moltes persones i institucions. Les cessions patrimonials de la Diputació de Lleida per a la construcció d’equipaments, espais i serveis han representat una de les contribucions més importants, tant per a la ciutat com per al territori de Lleida.

Des de l’any 1835, la Diputació ha anat derivant de forma continuada una part molt important dels seus recursos econòmics i patrimonials, ja sigui en tasques de benestar social i sanitat, primer, i, en ensenyament i cultura, després.

L’emplaçament del Museu de Lleida en terrenys de l’Illa Maternitat ha servit per protegir definitivament una part importantíssima del patrimoni artístic de les terres de Lleida, que se suma al patrimoni històric, cultural i artístic de tot un país.

La contribució de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, amb la cessió de dos dels seus prolífics fons patrimonials, els fons arqueològic i numismàtic, ha conformat decisivament l’actual imatge del Museu de Lleida. Dues col·leccions sense les quals –conjuntament amb les cessions de fons artístics de la Generalitat, el Bisbat i el Capítol catedralici– difícilment es podria mostrar un acurat projecte museogràfic que expliqués al visitant el passat d’aquestes terres i el valuós i secular patrimoni que les conformen.