Ajuts per a cultura i recuperació del patrimoni

Orquestra voltes1

Biblioteca_09a

patrimoni recuperació

patrimoni recuperació 1

patrimoni vidriera1

Patrimoni escala

La Diputació compta per a aquest 2014 amb una partida d’1.358.000 € per a línies d’ajuts culturals, gestionades des de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Es tracta de convocatòries de periodicitat anual i més concretament, aquest 2014, s’han convocat ajuts per a:

Conservatoris i escoles de música

Projectes culturals

Publicacions d’interès local i comarcal

Publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal

Catàleg de l’Oferta Cultural de l’IEI

Equipaments culturals (tant de béns mobles com immobles)

Biblioteques i sales de lectura

Restauració i remodelació de béns mobles i immobles

Un dels trets més destacats de les bases reguladores d’aquestes subvencions per al 2014 és que es manté la dotació pressupostària en totes les línies d’ajuts, fet que demostra el compromís de la Diputació de Lleida amb l’art, la cultura i el món de la creació del territori en uns moments en què les circumstàncies socioeconòmiques han obligat a reajustar moltes partides pressupostàries de les Administracions locals.

També són novetats d’enguany el fet que es contemplen les entitats municipals descentralitzades com a pròpies, a l’hora de poder demanar ajuts pel que fa a biblioteques o sales de lectura, i el fet de voler donar cobertura −amb els ajuts convocats− no sols al patrimoni immoble de les comarques de Lleida, sinó també al patrimoni documental i bibliogràfic, paleontològic i arqueològic, atenent les demandes dels municipis.

Més informació