Estudi previ per valorar la construcció de la variant a la Pobla de Cérvoles

ORIlp_7013_al_seu_pas_travessera_pobla_9_editora_2_6031_0_1

La Diputació de Lleida ha elaborat un estudi previ per valorar la possible construcció d’una variant pel sud de la Pobla de Cérvoles que donaria solució als presents problemes de circulació del tram urbà.

Actualment, la carretera LP-7013 al seu pas per la travessera de la Pobla de Cérvoles disposa d’un pas molt estret que no permet el creuament de dos vehicles lleugers. A més, per la zona urbana i a causa d’un tram molt estret i en corba no poden passar tràilers i altres vehicles de mes d’11 metres.
Per aquest motiu, s’ha plantejat l’opció de fer una variant que millorés la circulació per aquest tram.

L’estudi contempla la possibilitat de fer un nou traçat de 1.620 metres de longitud amb dos carrils i dos vorals. El cost previst d’execució d’aquesta infraestructura ascendiria a 963.411 euros.

Lleida, 24 de juliol de 2013
 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat