Els Torms inicia les obres de recuperació de la bassa nova i el pou de la Vila

Bassa_Els_Torms_01

L’actuació està inclosa en el projecte “Paisatges de Ponent” finançat amb fons FEDER de la UE i l’Ajuntament dels Torms i compta amb una inversió de 30.800,01 €

La Diputació ha adjudicat les obres de recuperació de la bassa nova i el pou de la Vila, dels Torms, inclòs en el projecte “Paisatges de Ponent” per un import de 25.454,55 € més 5.345,48 € d’IVA (Total: 30.800,01 €) amb un termini d’execució previst de dos mesos. L’actuació se centra en la intervenció de dos dels elements més rellevants del patrimoni del municipi dels Torms: el Pou de la Vila i la Bassa Nova.

Al terme dels Torms l’aigua ha estat sempre un bé força escàs per una pluviometria molt irregular i la manca de cursos d’aigua estables. Una d’aquestes construccions eren les basses que permetien un emmagatzematge d’aigua important tant per regar com per abeurar. Actualment l’accés a la bassa dels Torms està completament tancat per evitar-hi possibles caigudes a l’interior per tractar‐se d’un entorn concorregut. L’obra consistirà en adequar l’entorn immediat de la bassa i retirar i adequar tots aquells elements contemporanis que n’han distorsionat l’harmonia del conjunt.

Pel que fa al pou, antigament la seva excavació permetia fer aflorar l’aigua de la capa freàtica en un entorn més sec aprofitant els fons dels torrents secs durant bona part de l’any. Actualment està parcialment degradat. Encara conserva alguns dels elements característics tot i que força castigats tant pel que fa a parament i cobertes com a creixements descontrolats de vegetació que dificulten una visió ordenada de l’entorn. El pou representa un dels elements més ben conservats per tractar‐se d’un element sòlid fet de pedra. També es fa necessària una correcta ordenació dels elements de pedra presents a l’espai, com les piques i altres elements petris.

L’actuació consisteix en una neteja curosa dels paraments i la consolidació de tots aquells blocs que puguin haver quedat debilitats o deslligats del mur per garantir‐ne la seguretat.

Objectius específics del projecte Paisatges de Ponent:

  • Consisteix en valoritzar el patrimoni natural i cultural de 5 àmbits d’actuació: Canals d’Urgell, Noguera baixa, Paisatges de l’aigua, Paisatges de l’oli i Segrià sec. Es preveuen 90 actuacions en 55 municipis.
  • Potenciar el creixement econòmic i la creació d’ocupació en les zones rurals, revaloritzar el patrimoni cultural i natural del territori i posicionar Lleida com a referent mundial en turisme cultural i natural intel·ligent.
  • Generar sinergies i complementarietats amb el concepte de turisme sostenible i la promoció i conservació del patrimoni natural i cultural.
  • Elaborar plans d’acció que continguin actuacions concretes per tal de materialitzar els objectius i generar el impactes esperats en els sectors implicats i en el territori i la seva societat.
  • Creació de nous productes culturals i turístics entorn aquells valors endògens del territori.
  • Recuperació dels valors paisatgístics del territori per a la millora de la percepció que tenen els visitants i generar satisfacció en la seva estada.
  • Generació de marques turístiques pròpies dins del territori que englobin diverses comarques i que contribueixin a convertir Lleida en un destí turístic unificat, facilitant les gestió territorial del sector, en l’àmbit ambiental, econòmic, tècnic i social.

 

“Paisatges de Ponent” compta amb un pressupost de 4.771.708,96 €.

 

Lleida, 28 de desembre de 2020

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat