El vicepresident 3r Pau Perdices visita les obres de reforma del pont d’Aubèrt

ORIfoto_visita_vicepresident_pau_perdices_al_pont_aubert_editora_2_4822_0_1

El vicepresident tercer de la Diputació de Lleida, Pau Perdices, ha visitat aquest dimecres les obres de reforma i ampliació del pont sobre el riu Garona al seu pas per Aubèrt (Val d’Aran). A la visita d’obres també hi han assistit l’alcalde de Vielha-Mijaran, Àlex Moga, l’alcalde de l’EMD d’Aubert, Alberto Nart, el conselher d’obres del Conselh Generau d’Aran, Jose Enrique Arro, així com també tècnics de la Diputació de Lleida i de l’empresa Composan Construccion SA, a la qual es van adjudicar els treballs amb un pressupost de 383.205 euros.

La reforma i ampliació del pont d’Aubèrt es va iniciar el passat mes de març i el termini d’execució és de sis mesos. El procés constructiu inclou la construcció d’una passera provisional, el buidat del reblert, la neteja i sanejament dels paràmetres interiors de la volta, la col•locació d’ancoratges per fixar els carcanyols a la nova estructura, l’encofrat, aferrallat i formigonat de la nova estructura i el voladís, la injecció de fissures, la col•locació de vorades, barreres i baranes i la retirada de la passera provisional i enderroc dels seus fonaments.

En aquests moments, s’ha efectuat l’encofrat, aferrallat i formigonat de la nova estructura. El pont té una longitud de 34 metres i una amplada original de 5,30 metres, que després de les obres passarà a ser de 6,30 metres amb l’ampliació de la vorera del costat dret. També es projectarà l’enllumenat del pont.

Aubèrt, 27 de juliol de 2011

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat