El síndic d’Aran presenta al president de la Diputació de Lleida un estudi de millores urgents a la N-230

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, i el Síndic de la Val d’Aran, Carlos Barrera, es van reunir el passat dilluns dia 23 d’octubre per avaluar una proposta tècnica elaborada pel Conselh Generau d’Aran per a la millora de la N-230 en diferents trams per l’Alta Ribagorça i l’Aran.

Properament, la Diputació de Lleida convocarà la taula d’alcaldes i representants territorials per a la millora de la N-230 per tal de concretar una proposta tècnica de tot el traçat, a la qual s’incorporarà l’esmentada anteriorment. La voluntat és fer des del territori una proposta al Ministeri de Foment.

Prop de 40 representants d’ajuntaments, consells comarcals, cambres de comerç i diputacions dels territoris de Lleida i Osca van acordar al desembre de 2016 un manifest per reclamar de manera conjunta al Ministeri de Foment major seguretat a la N-230 i celeritat en les obres de la futura autovia A-14.

Pel que fa al detall de la proposta del Conselh Generau d’Aran, aquesta només fa referència al trams de l’Alta Ribargorça i de la Val d’Aran, i està basada en millorar aspectes relacionats amb la seguretat vial i la implantació en alguns dels seus trams d’un tercer carril d’avançament, amb un pressupost de 80 milions d’euros, que tant el president de la Diputació de Lleida com el síndic d’Aran veuen assumible per part del Ministeri de Foment.

Lleida, 26 d’octubre de 2017