El Ple de la Diputació de Lleida aprova una línia d’ajuts per a la teleassistència

Ple_març_02

Ple_març_03

Ple_març_01

Amb un total de 901.000 €, els criteris de distribució seran de 297.000 € per als ajuts dels Serveis Socials de Teleassistència i 604.000 € per als ajuts d’urgència social, dels quals 407.000 € s’atorgaran als consells comarcals, i 197.000 € seran per a l’Ajuntament de Lleida

 

El Ple de la Diputació de Lleida, presidit per Joan Talarn, ha fet aquest dijous l’aprovació inicial del Pla econòmic per als consells comarcals i l’Ajuntament de Lleida per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestació d’urgència social corresponent a l’anualitat 2022 per un valor de 901.000 €.

 

Així, seran subvencionables els serveis socials bàsics de teleassistència, o sigui, les despeses del servei d’atenció domiciliària que mitjançant tecnologies de la comunicació i de la informació permeten detectar situacions d’emergència i garantir comunicació permanent de la persona amb l’exterior; i la prestació d’urgència social, és a dir, les despeses incloses en la fitxa “Ajuts d’urgències socials del Contracte Programa vigent per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i (ens local), en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat”.

 

Els criteris de distribució seran de 297.000 € per als ajuts dels Serveis Socials de Teleassistència, i  604.000 € per als ajuts d’urgència social, dels quals 407.000 € s’atorgaran als consells comarcals i 197.000 € seran per a l’Ajuntament de Lleida, donades les seves especials característiques. Queda exclòs el Conselh Generau d’Aran, atès que per les seves característiques especials tenen un contracte Programa d’urgència social amb el Departament de Treball i Afers socials i famílies, amb competències transferides.

 

Altres temes

 

El Ple ha continuat amb la resolució d’al·legacions i l’aprovació definitiva del Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins, corresponent al període comprès entre gener de 2023 i juny de 2024, i la resolució del recurs d’alçada interposat per l’Ajuntament de Sant Guim de la Plana contra l’acord de concessió de la convocatòria de subvencions a municipis de menys de 400 habitants per a equipaments culturals (béns mobles), que correspon a l’anualitat 2022.

 

També s’ha donat el vistiplau a l’aprovació del Compte General de la Diputació corresponent a l’anualitat 2021.

 

Mocions

 

El Ple ha aprovat per unanimitat la moció presentada pel grup del PSC en qual es demana la possibilitat, en el termini més breu possible, de fer lots de finques d’entre 10 i 20 hectàrees per arrendar a joves de la zona que es vulguin incorporar a l’activitat agrària al territori.

 

D’altra banda, s’ha rebutjat la moció presentada pel grup d’ECP sobre el balanç i el rendiment de comptes del govern respecte a les mocions aprovades pel Ple, amb els vots en contra dels grups d’ERC i JxCat.

 

Lleida, 23 de març de 2023

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat