El Ple de la Diputació de Lleida aprova l’addenda del conveni per al desenvolupament de l’activitat comercial de l’Aeroport de Lleida-Alguaire

ORIple_diputacio_novembre_editora_2_4983_0_1

ORIdsc_0066_editora_2_4983_0

El ple de la Diputació de Lleida celebrat aquest divendres, dia 18 de novembre, ha aprovat l’addenda al conveni de col•laboració entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida, la Cambra de Comerç de Lleida i Aeroports Públics de Catalunya S.L.U., per al desenvolupament de l’activitat comercial de l’Aeroport de Lleida-Alguaire, pel qual la Diputació de Lleida aporta per l’anualitat 2011 la quantitat de 150.000€.

Tal com ha explicat el president de la Diputació de Lleida, aquests 150.000€ formen part dels 1,3M€ que aportaran per aquesta anualitat la Generalitat de Catalunya, a través d’Aeroports de Catalunya (1M€), Diputació de Lleida (150.000€) i Ajuntament de Lleida (150.000€).

D’altra banda, el Ple ha aprovat el conveni de col•laboració entre la Diputació de Lleida i la Fundació Social Sant Ignasi de Loiola, per impulsar el programa ARRELS-Reducció de danys, anys 2011 a 2014; el conveni de col•laboració entre la Diputació de Lleida i l’Orfeó Lleidatà, per a l’execució d’obres de construcció d’un Auditori i adequació de la seu social, anys 2011 a 2014; i el conveni de col•laboració entre Institut Cartogràfic de Catalunya i la Diputació de Lleida per a la cessió mútua de bases cartogràfiques.

El ple també ha donat el vist-i-plau a l’acceptació de la delegació efectuada per l’ajuntament d’Algerri, a través de l’organisme autònom de gestió i recaptació de tributs locals, de les facultats que aqueix ajuntament té atribuïdes en matèria de gestió i recaptació, en via voluntària i executiva, de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, i a l’expedient de modificació de crèdits, del pressupost del Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida”.
 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat