El Ple de la Diputació aprova un Pla de 30 M€ per al finançament d’inversions en matèria de salut per a les properes tres anualitats (2023-2025)

Ple_setembre_02

Ple_setembre_03

Ple_setembre_01

Destinat als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de les comarques de Lleida

 

El Ple de la Diputació de Lleida, presidit per Joan Talarn, ha fet aquest dijous l’aprovació inicial del Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2023, 2024 i 2025, per als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida, amb un import plurianual de 30 M€, a raó de 10 M€ per anualitat, duplicant la quantitat invertida en el pla anterior (2020-21-22).

 

Així, tindran la consideració de subvencionables les despeses d’inversions vinculades amb els següents àmbits de la Salut Pública:

  • La millora i adaptació de les infraestructures de captació, emmagatzematge, distribució i dels sistemes de tractament i potabilització d’aigua destinada a consum.
  • La millora i adaptació de les infraestructures de tractament de l’aigua en piscines municipals.
  • La millora i adaptació de les infraestructures de les xarxes de recollida de les aigües residuals fins a la seva depuració.
  • La compra, reforma, construcció i/o adaptació d’equipaments per a ser utilitzats com a consultori mèdic local, tanatori, cementeri, sala de vetlla, així com altres equipaments de caràcter sociosanitari, d’acord amb les normes i requeriments, si és el cas, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya o d’aquells departaments competents.
  • La compra, reforma, construcció i/o adaptació d’equipaments per a ser utilitzats com a caneres.
  • Les adquisicions d’equipament, mobiliari i altres que puguin tenir la consideració de béns inventariables referits a qualsevol de les actuacions descrites en les despeses d’inversió descrites en els apartats anteriors.

 

La quantitat total es distribuirà de la següent manera: Ajuntament de Lleida (1 M€), i ajuntaments i EMD, excepte Lleida ciutat (28,4 M€). En aquest cas els criteris seguiran la següent seqüència: fix EMD import a repartir igual per a totes les EMD (1,2 M€); suplement per als municipis de l’àmbit del Pirineu (2,4 M€); fix, import a repartir per igual entre tots els municipis (14 M€), i per nombre d’habitants, import a repartir per a tots els municipis (10,8 M€). S’aplicaran també criteris de discriminació positiva.

 

En el mateix àmbit de la salut, també s’ha donat el vistiplau al conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Associació Salut Mental Catalunya Terres de Lleida, Coordinadora d’Entitats de Salut Mental i Addiccions i les entitats associades que la integren, 2023-2024; així com als convenis de col·laboració entre la Diputació de Lleida i els consells comarcals de l’Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Cerdanya, per l’encàrrec de gestió del servei de suport al sistema de recollida de mostres d’aigua destinada al consum de les comarques esmentades, que la Diputació de Lleida desenvolupa, en el marc dels controls de qualitat de l’aigua, previstos en les diferents xarxes de distribució del territori, anualitats 2023 i 2024.

 

El ple ha continuat amb l’aprovació de la pròrroga per al curs 2023/2024 del conveni d’encàrrec de gestió entre la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià, del servei de menjador i el servei de transport de les Escoles Especials de la Diputació de Lleida.

 

Finalment, en l’apartat de mocions, s’ha aprovat per unanimitat la presentada pel grup polític de Junts-Impulsem per demanar millores en el marc legal, la flexibilització dels horaris de presència als parcs i les millores en la cobertura sanitària per a la protecció dels bombers i bomberes voluntàries de les Terres de Lleida, Pirineu i l’Aran.

 

Lleida, 21 de setembre de 2023

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat