El Ple de la Diputació aprova un pla d’1 M€ per fer front a les despeses de transport i menjador no obligatori dels cursos 2019-2020 i 2020-2021

Ple_novembre_06

Ple_novembre_04

Ple_novembre_02

Correspon al Pla de Cooperació Comarcal que dona suport aquests serveis que ofereixen els consells comarcals

El Ple de la Diputació de Lleida, presidit per Joan Talarn, i celebrat de forma presencial aquest dijous al Saló de Plens, ha donat llum verda a l’aprovació inicial del Pla de Cooperació Comarcal per fer front a les despeses de transport i menjador no obligatori dels cursos 2019-2020 i 2020-2021, per un valor d’1.043.975,99 €.

Es tracta de donar continuïtat a un pla que la Diputació ja ha finançat en els darrers anys, mitjançant subvencions als diferents consells comarcals, i que pren tot el sentit degut a la tipologia de municipis de província, amb nombrosos nuclis de població en un mateix municipi, que fa que molts infants s’hagin de desplaçar fora del seu nucli per assistir a l’escola dins del mateix municipi. Donat que la normativa legal en matèria de serveis de transport i menjador escolar no preveu la gratuïtat d’aquest servei quan l’alumne s’hagi de desplaçar dins del seu propi municipi per anar al centre docent públic, és la Diputació la que se’n fa càrrec.

Altres convenis

També s’ha aprovat el conveni de col·laboració amb Unió de Pagesos, any 2021, per un total de 95.000 €, que es distribuiran en 44.000 € per a despeses per al projecte Situació i perspectives dels sectors agraris de Lleida; 31.000 € per al projecte Envelliment saludable: vida, terra i arrels; i 20.000 € per al projecte Disfruita-la: accions de formació i sensibilització per la promoció de consum de fruita a escolars.

D’altra banda, s’ha donat el vistiplau a l’autorització a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a la signatura del conveni de col·laboració amb la Fira del Teatre al carrer de Tàrrega, 2021-2023, per un import total de 405.000 €, a raó de 135.000 € per anualitat; i s’ha autoritzat també a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a la signatura del conveni de col·laboració amb la Fundació Julià Carbonell per a l’activitat de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, 2021-2023, per un import de 1.100.000 €, a raó de 400.000 € per a l’anualitat 2021, i 350.000 € per cadascuna de les anualitats de 2022 i 2023.

En l’àmbit de la comissió de Gestió de Tributs, s’han acceptat les delegacions de diversos impostos i tributs, a través de l’OAGRTL, efectuada pels ajuntaments d’Espot, el Poal, Clariana de Cardener, Bellvís, Alpicat, Esterri d’Àneu i Farrera. També s’ha aprovat l’adhesió de la Diputació de Lleida al conveni entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria.

El Ple ha continuat amb l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Patronat de Fires de Mollerussa per a la realització d’activitats firals, any 2021; el conveni amb l’Institut Municipal Progrés i Cultura de Balaguer per a la realització d’activitats firals, any 2021, i el conveni amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, per al finançament dels Serveis Comarcals de Català, any 2021.

També s’ha donat el vistiplau a la segregació de superfície al Complex de la Caparrella i de la cessió de la propietat de la superfície segregada a l’Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya, LA TORXA, per a l’ampliació del Centre de Treball Especial LA TORXA.

En l’àmbit de les Noves Tecnologies, s’han aprovat inicialment les bases per a la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida, per al finançament d’estudis previs i d’inversions per a la millora de la connectivitat digital dels municipis, així com la segona addenda d’ampliació de la fase 2 del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Consorci Localret per establir un marc de relació per a la gestió, coordinació, supervisió i redacció dels projectes executius d’infraestructures de telecomunicacions a la demarcació de Lleida en el marc del Pacte Nacional per a una Societat Digital, 2021-2022.

Mocions

En l’apartat de les mocions, el Ple ha aprovat per majoria la presentada pel grup polític d’ECP per una justícia fiscal municipal i per la modificació legislativa per tal de corregir els beneficis fiscals i exempcions a l’Església catòlica i a altres confessions religioses. D’altra banda, s’ha aprovat parcialment la moció presentada pel grup polític de Cs per impulsar les obres de modernització del Canal de Pinyana, amb el rebuig dels punts que fan referència al fet que la Diputació de Lleida preveurà una partida pressupostària adequada en els pressupostos dels anys 2022 i 2023, per tal d’atorgar la subvenció nominativa per a la realització d’aquestes obres; i del que diu que s’insta el Govern de la Generalitat a incrementar la partida pressupostària en el pressupost de 2022 per impulsar les obres de modernització del Canal de Pinyana, que garanteixi la convivència i la comptabilitat entre el regadiu, la tecnificació de l’agricultura i la protecció de la biodiversitat i el paisatge, i a preveure-la en les provisions dels anys següents.

Lleida, 18 de novembre de 2021

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat