El Ple aprova una declaració institucional sobre lluita contra el frau i la corrupció

Ple_abril_2022_01

Ple_abril_2022_03

Ple_abril_2022_02

Com a pas previ per optar a la gestió de fons Next Generation de tres programes que suposaran una inversió propera als 9 M€

 

El Ple de la Diputació de Lleida, presidit per Joan Talarn, i celebrat de forma presencial aquest dijous, ha aprovat una declaració institucional sobre lluita contra el frau i la corrupció per la qual s’explicita el compromís de la institució amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als més estrictes principis d’integritat, objectivitat i honestedat, de manera que la seva activitat sigui percebuda per tots els agents que s’hi relacionen com a oposada al frau i la corrupció en qualsevol de les formes en què es manifesta.

 

Aquesta és una declaració que la Unió Europea demana com a requisit per optar a la gestió de fons Next Generation. En aquest cas, focalitzat en el programa Acelera Pyme per a entorns rurals, l’Estratègia i Pla d’Acció per a reduir el risc d’inundació de les àrees amb risc potencialment significatiu d’inundació, i el projecte Naturalment Lleida. Els tres suposen una inversió de prop de 9 milions d’euros.

 

En aquest sentit, Joan Talarn ha destacat que “es tracta d’aprofundir en tots aquells processos que ens facin ser una administració més transparent i objectivable, en la línia que ja coneixen de la creació de plans econòmics sobre bases objectives, el Pla Estratègic de Subvencions recentment aprovat i el Pla de Contractació que ja estem ultimant, així com la incorporació de nou personal a través de Borses de Treball amb convocatòria pública i proves d’accés”.

 

Talarn ha afegit que “es tracta d’aprofundir en tots aquells processos que ens facin ser una administració més transparent i objectivable”. Uns processos que ja s’apliquen, per exemple, en el Pla Estratègic de Subvencions.

 

Es tracta d’un pla elaborat pels serveis jurídics de la Diputació que sistematitza i millora algunes mesures que ja estan implementades i n’inclou de noves per tal prevenir possibles riscos de conflicte.

 

“Així –ha afegit el president de la Diputació-  el codi de conducta que assumim tots els electes s’estendrà també a un compromís de tots els directius, assessors i treballadors de la Diputació; així com realitzarem una declaració de Conflicte d’Interessos basat en el text marc de la Unió Europea; es dissenyarà un sistema d’autoavaluació de possibles riscos de conflicte i s’implementarà, a través de l’Administració Oberta de Catalunya, una bústia de denúncies anònima. La Diputació, de fet, ja està adherida a la bústia de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tots aquests processos seran verificats i implementats per un Comitè Antifrau que es crearà en breu, sota la direcció de la Secretaria General, i que inclourà tècnics dels diferents àmbits de gestió de la Diputació”.

 

Altres temes

 

D’altra banda, la sessió plenària ha aprovat l’adhesió de la Diputació de Lleida, del Patronat de Promoció Econòmica, del Patronat de Turisme i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs a la plataforma de contractació de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), amb la finalitat de poder contractar les obres, serveis i subministraments que ofereixi, de conformitat a les condicions i preus que es fixin en els corresponents contractes o acords marc que se subscriguin entre dita central i les empreses adjudicatàries dels mateixos.

 

També s’ha donat llum verda a la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de les Bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la realització d’actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic.

 

Lleida, 21 d’abril de 2022

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat