El Ple aprova finançar el nou edifici de serveis municipals de la Diputació de Lleida

Reñe_Ple_juny_2017_001_WEB

Ple de la Diputació de Lleida de juny 2017

Reñe_Ple_juny_2017_001_SLI

La Diputació de Lleida ha aprovat aquest divendres la reserva de crèdit de 3 milions d’euros per la construcció d’un nou edifici de serveis municipals situat a la finca propietat de la institució que es troba annexa al Palau de la Diputació.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha explicat que el nou immoble, que està previst que estigui enllestit l’any 2018, incrementarà els espais de servei als municipis que ofereix la corporació lleidatana. “Cada dia és necessari més assessorament com a conseqüència de l’evolució de la legislació, així com de la incorporació de l’administració electrònica o dels serveis d’assistència tècnica i jurídica, la qual cosa requereix de més espai”, ha indicat Reñé.

“El nou immoble, de set plantes d’alçada per la Rambla Ferran, millorarà l’eficiència i les condicions de treball del personal de la institució que actualment es troba al Palau o a l’edifici President i facilitarà la ubicació de nous equips que treballaran al servei dels municipis”, segons ha explicat.

Un exemple de la necessitat d’habilitar nous espais és la continua delegació de la gestió d’impostos per part dels ajuntaments a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida. En el Ple d’aquest mes s’ha aprovat la delegació dels consistoris de Cubells, Ivars de Noguera i el Consell Comarcal de la Noguera.

El president de la Diputació de Lleida ha remarcat que la reserva de crèdit compta amb el suport pràcticament unànime de tots els grups polítics de la corporació perquè són conscients de la necessitat d’aquest nou espai i perquè la reducció de l’endeutament del 103% de l’any 2011 al 37% del 2017 permet anar a crèdit sense superar el 60% del nivell d’endeutament.

Projectes de rehabilitació i millora de carreteres

En l’àrea de Serveis Tècnics el Ple ha aprovat la modificació del Projecte de condicionament LV-2121, de Tàrrega a Sant Martí de Maldà, entre Verdú i Sant Martí de Maldà per fer un seguiment arqueològic; l’actualització del Projecte de condicionament LV-3028 entre Agramunt i Preixens i el projecte de rehabilitació del ferm de la LV-3027, de Castellserà (3028) a Bellmunt d’Urgell.

També ha donat llum verda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya, per a l’execució d’obres del projecte Rehabilitació ferm i OC a la LP-4033 a Travessia urbana de Bellver de Cerdanya, i posterior traspàs a l’ajuntament i a la rehabilitació del ferm a les carreteres local LV-3321, Fondarella – Palau Anglesola i LV-3331 Linyola-Penelles.

Altres punts aprovats

El Ple de la corporació d’aquest mes de juny ha ratificat el conveni de col·laboració entre el Servei Meteorològic de Catalunya, la Diputació de Girona i la Diputació de Lleida, per a la millora del coneixement en temps real de les tempestes de pedra i calamarsa, a les zones de màxim impacte sobre els cultius de la fruita dolça, de Lleida i Girona.

També ha donat llum verda a les bases específiques per al programa d’ajuts als consell comarcals i a l’ajuntament de Lleida, per al finançament dels serveis socials bàsics de teleassistència i prestació d’urgència social.

El ple també ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i la Universitat de Lleida, per a l’impuls de la càtedra d’innovació social (2017-2019) i les bases específiques per a la concessió de subvencions, als ens locals del territori de Lleida, i entitats que en depenen, per al manteniment del programa de serveis social “HÈSTIA”.

S’ha donat compte del període mig de pagament a proveïdors mes maig de 2017, que és de 3,15 dies, a comptar a partir dels 30 dies de la presentació de les factures.

Mocions

Finalment, el Ple ha aprovat dues mocions, una per revisar els marcs normatius en matèria de llars d’infants per facilitar models adaptatius a les realitats dels petits municipis i una segona que demana la recuperació dels serveis de transport i de menjador escolar gratuïts per als alumnes que viuen en nuclis sense escola.

Lleida, 23 de juny de 2017

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat