El Pla de desconfinament de la Diputació preveu la incorporació gradual dels seus treballadors amb seguretat per garantir els serveis als ajuntaments i la ciutadania

Desconfinament 04

Desconfinament 03

Desconfinament 01

Desconfinament 02

Començarà a aplicar-se el proper dilluns 1 de juny amb uns serveis mínims restringits després d’haver estat acordat amb la majoria de representants sindicals i haver-se aprovat al ple d’ahir dijous

 

La Diputació de Lleida començarà a aplicar a partir del proper dilluns 1 de juny, el Pla de desconfinament aprovat en el ple celebrat el passat dijous de forma telemàtica.

 

El Pla és fruit de l’acord al qual es va arribar amb la majoria dels representants dels treballadors, tant en el Comitè de Seguretat i Salut com en la Mesa Negociadora general i comuna del Personal funcionari i laboral de l’organisme, i recull les diferents etapes i condicions que s’hauran de seguir fins arribar a la nova normalitat i a la plena reincorporació de tots els treballadors de la institució i els seus organismes dependents.

 

Així, el Pla preserva, per sobre de tot, la salut dels seus treballadors, garantint, d’una part, els serveis essencials a la ciutadania i, al mateix temps, permet als seus treballadors adoptar la modalitat de teletreball, sempre que sigui possible, i respectant les seves necessitats envers la conciliació familiar.

 

S’acorden els serveis que seran considerats de caràcter públic bàsic o estratègics, i es detallen totes les actuacions de mesures de prevenció que s’han dut a terme als edificis dependents de la institució, com la neteja i desinfecció, lliurament d’equips de protecció individual, col·locació de papereres, cartellera informativa, presa de temperatura a tothom que accedeix als edificis, col·locació de mampares, dispensadors de gel hidroalcohòlic o marques de seguretat a terra.

 

Les fases de desconfinament aniran sempre vinculades a les fases de desescalada de la Regió Sanitària de Lleida, iniciant-se a partir del proper dia 1 de juny amb la incorporació d’uns serveis mínims restringits. A mesura que vagin avançant les fases, s’amplia la base de treballadors que s’incorporaran progressivament als seus llocs de treball de manera presencial. Per exemple, el personal catalogat com a vulnerable (amb patologies prèvies concretes o majors de 60 anys), no es reincorporaran al seu lloc de treball de manera presencial fins a la fase 3.

 

En l’àmbit de la conciliació familiar, es prioritza l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials en aquells treballadors amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec, i especialment amb els empleats públics amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec que s’hagin vist afectats pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades.

 

El Pla fa referència al fet que “en els llocs de treball que puguin teletreballar es prioritzarà aquesta modalitat”. Es marquen una sèrie de torns a les oficines de treball, sempre garantint en els espais una distancia interpersonal mínima de 2 metres, i una rotació de torns i horaris que permetin la seguretat dels seus treballadors.

 

Durant aquest període, es prioritzaran les reunions telemàtiques.

 

El departament de Recursos Humans de la Diputació de Lleida ha fet arribar a tot el personal un vídeo on es mostren algunes de les mesures de seguretat implementades a l’interior dels seus edificis. El vídeo es pot visualitzar al següent enllaç del canal Youtube de la Diputació: https://www.youtube.com/attribution_link?a=Dk-cSmvFj2e8Sxsp&u=/watch%3Fv%3DxXN1bHYqmhA%26feature%3Dem-uploademail

 

Lleida, 29 de maig de 2020

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat