El Patronat de Promoció Econòmica impulsa una enquesta per quantificar l’impacte de la pandèmia del coronavirus en el teixit econòmic de les Terres de Lleida

Tinc Sort-06

En col·laboració amb la Universitat de Lleida, pretén ser una eina per definir les mesures de suport a curt i mitjà termini que siguin més efectives per a la recuperació econòmica de la demarcació 

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida posa en marxa una enquesta en línia per quantificar i avaluar l’impacte socioeconòmic de la pandèmia en el teixit econòmic i productiu de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran.

La iniciativa es duu a terme amb la col·laboració del Departament d’Administració d’Empreses de la Universitat de Lleida i la complicitat dels ens locals i les entitats representatives del teixit econòmic de la demarcació.

L’objectiu del qüestionari és obtenir dades de primera mà de les empreses i negocis del territori, que permetin quantificar i qualificar els diferents graus d’afectació que està tenint la situació actual en tots i cadascun dels sectors econòmics del territori.

La vintena de preguntes del formulari s’han dissenyat no només per mesurar l’impacte en l’activitat econòmica i l’ocupació, sinó també per evidenciar mancances o fortaleses que aquesta situació hagi fet emergir, com ara el baix nivell de digitalització o la importància del comerç i els serveis de proximitat.

L’anàlisi de les dades obtingudes ha de contribuir al procés de definició de mesures de suport, amb impacte en el curt i mitjà termini, que tant des de l’àmbit competencial de les administracions locals com des del mateix teixit empresarial es puguin posar en marxa per minimitzar els efectes de la crisi, accelerar la fase de recuperació econòmica i optimitzar l’aplicació dels recursos que des de diferents associacions empresarials i institucions locals, regionals, estatals i europees es puguin posar a disposició del territori per superar aquesta crisi.

Les mesures identificades s’incorporaran al Pla d’Acció que des del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida es va dissenyar a l’inici d’aquesta crisi per donar respostes efectives a la situació generada per la Covid-19, i del qual forma part precisament la definició i posada en marxa d’aquesta enquesta.

La participació efectiva de les empreses, professionals i autònoms de casa nostra és indispensable per tal que es puguin assolir els resultats esperats d’aquesta actuació. Per això els demanen la seva col·laboració, dedicant cinc minuts a respondre l’enquesta, les dades de la qual seran tractades sota la condició del més estricte anonimat, de forma agregada i posteriorment posades a la seva disposició.

Des del passat mes de juny, el Patronat manté activa la campanya de promoció del comerç i els productors locals ‘Tinc sort de tenir-te a prop’ a 41 mitjans de comunicació de la demarcació de Lleida, amb la voluntat de posar en valor en consum de proximitat com a mesura de suport al teixit productiu de proximitat. En el seu primer mes, aquesta campanya ja ha certificat 2.340.000 impactes entre la ciutadania de la demarcació de Lleida, de la plana al Pirineu.

Lleida, 15 de juliol de 2020

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat