El govern de la Diputació reprèn amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i les alcaldies de la comarca la ronda informativa sobre el pla de xoc per combatre la crisi sanitària i de serveis provocada per la COVID-19

CCSobira01

CCSobira02

El president Joan Talarn i el vicepresident Jordi Latorre destaquen el fet de la discriminació positiva i la immediatesa i agilitat a l’hora de rebre els ajuts

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i el vicepresident Jordi Latorre han reprès aquest dilluns la ronda de contactes telemàtics per explicar en detall el pla de xoc aprovat al ple el divendres 24 d’abril, i atendre les demandes i consultes que els consells comarcals i els ajuntaments puguin realitzar. La reunió d’avui s’ha celebrat amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Durant la trobada s’han exposat els eixos bàsics sobre els quals pivota aquest pla, que vol dotar de liquiditat i eficàcia econòmica ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per un valor de 15 M€ i que corresponen al Pla de Salut i Hàbits Saludables, i els plans de Cooperació Local i Comarcal de la Diputació davant la situació generada per la malaltia COVID-19. En el cas del Pallars Sobirà, la suma dels tres plans suposen 872.411€ per a ajuntaments, entitats menors descentralitzades i el Consell Comarcal.

El Pallars Jussà rebrà un total de 876.348 €, la Noguera 1.789.149 € i la comarca del Segrià 2.300.738 €, més els 415.000€ destinats a despeses corrents de l’Ajuntament de Lleida en matèria de Salut i Cooperació Local.

Els tres plans es troben en fase d’exposició pública des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP) amb les quantitats assignades a cada ens local en cada un dels tres plans. Ajuntaments, entitats menors descentralitzades i consells comarcals podran començar a formalitzar l’acceptació dels ajuts de Salut a partir del 18 de maig i fins al 29 de maig i els de Cooperació Local i Comarcal entre el 19 de maig i l’1 de juny.

El president, Joan Talarn, ha recordat que aquest pla de xoc té com a novetats respecte d’altres la seva immediatesa i agilitat a l’hora d’atorgar-se els ajuts, que només necessiten de l’acceptació per part dels ens beneficiaris. Les despeses podran ser justificats fins al 31 de març de 2021.

El vicepresident Jordi Latorre també ha recalcat que aquests diners han de servir per cobrir les despeses corrents dels ens locals i per tal que les empreses que li presten serveis no vegin aturades les seves activitats perquè tindran la garantia de cobrament immediat.

Talarn i Latorre han coincidit en assenyalar la rellevància en l’aplicació de criteris de discriminació positiva, en el sentit d’atorgar ajuts amb criteris justos per a tot el territori.

El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isús, ha reivindicat el fet diferencial del Pirineu i la necessitat d’esmerçar encara més recursos públics en aquesta zona del país.

Talarn i Latorre han informat que en els propers plens s’avançaran les altres línies de subvencions previstes al pressupost del 2020, que ara també tindran en comú mecanismes que els facin més simples, àgils i de disponibilitat ràpida. Han recordat també la modificació de les bases reguladores del Pla Extraordinari d’Inversions Locals (2017-2018) que compta amb un import de 13 M€; i de la modificació de les Bases reguladores del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida, amb 7,5 M€, de manera que s’atorgaran bestretes de fins al 75% dels projectes i les obres en curs sense haver d’esperar a la seva finalització, facilitant així incrementar la liquiditat dels municipis.

El calendari de reunions continua demà amb el Consell Comarcal del Pla d’Urgell. La resta de reunions previstes són:

6 de maig: Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça

7 de maig: Consell Comarcal de l’Urgell

8 de maig: Consell Comarcal de l’Alt Urgell

11 de maig: Consell Comarcal de la Segarra

12 de maig. Consell Comarcal de la Cerdanya (part lleidatana)

13 de maig: Consell Comarcal de les Garrigues

14 de maig: Consell Comarcal del Solsonès

15 de maig: Conselh Generau d’Aran

Lleida, 4 de maig de 2020

 

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat