El convergent Joan Reñé, reelegit president de la Diputació de Lleida

Ple_constitució_2015-2019

Ple_constitució_2015-2019

Ple_constitució_2015-2019_SLI_

Posa la institució al servei del país, anuncia nous elements de suport tècnic als ajuntaments i la consolidació de les accions de govern de l’anterior mandat

Es redefineix el cartipàs per assolir una reducció del 52% en el cost del personal eventual

Reñé governarà en minoria i espera diàleg i consens per avançar pel bé de les comarques lleidatanes

L’alcalde de Fondarella, Joan Reñé, ha estat reelegit aquest dissabte president de la Diputació de Lleida per majoria absoluta amb els vots a favor de CiU (11 diputats, d’ERC-AM (6 diputats), del PSC (3 diputats) i d’UA-CP (1 diputat), i completa la votació una abstenció, un vot nul i un vot per la candidata presentada pel PP. La resta de membres que formen part de la institució són CUP-PA (1 diputat); PP (1 diputat) i C’s (1 diputat). En aquesta sessió, el diputat 12è de CiU no ha pogut prendre possessió per temes de salut i ho farà properament.

En el seu discurs d’investidura, Joan Reñé ha avançat que l’acció de govern d’aquesta nova etapa basarà en “assentar tot allò pel que volgudament ja es reconeix la institució”- en referència al compromís municipal incondicional i altres projectes iniciats en el període anterior-, i espera “diàleg i consens, col·laboració i responsabilitat i un profund respecte a la institució i els seus representants”, en les dinàmiques de treball entre govern i oposició, les quals, durant el període 2011-2015, han permès l’aprovació per unanimitat de tots els pressupostos.

“Som 25 diputats que no som importants per on estem, sinó pel que representem: ajuntaments i territori”, ha afegit en al·lusió a l’objectiu principal que té la institució.

7 eixos estratègics per als propers anys

Com a eixos estratègics de l’acció d’aquest nou període 2015-2019, Reñé ha apuntat un major suport de la Diputació de Lleida als ajuntaments i els consells comarcals per garantir el manteniment i la prestació dels serveis de qualitat als ciutadans; i també “el compromís cívic” i les accions d’atenció social i la col·laboració amb entitats socials de caire divers.
En clau nacional, ha senyalat una indissimulada voluntat de continuar posant la institució al servei del país “per avançar cap a la consecució de més alts nivells de sobirania que Catalunya mereix com a nou Estat d’Europa” i de defensa de la cultura i la llengua catalanes.

En el terreny econòmic, l’aposta pel coneixement, el foment de l’ocupació i la recerca de recursos europeus els ha esmentat com a prioritaris, així com l’exigència d’unes millors comunicacions per consolidar el potencial logístic de les comarques de Lleida, el Pirineu i l’Aran.

En turisme, Reñé ha defensat una proposta “basada en els sentiments” com l’experiència de les rutes d’evasió de refugiats jues pel Pirineu, i en cultura el suport al territori i la col·laboració amb els Països Catalans i “una atenció especial a la Franja de Ponent”.

Més concretament, i pel que fa el suport als ajuntaments, Reñé ha concretat dues iniciatives d’acompanyament als ajuntaments, que tindran caràcter prioritari en el seu desplegament: l’una, la creació d’un equip multidisciplinari d’assistència tecnicojurídica pel compliment de les exigències administratives derivades de la llei LARSAL; l’altra, un suport informàtic municipal, que faciliti el desplegament i la correcta aplicació de la Llei de transparència a tots els municipis.

Joan Reñé ha reiterat les gràcies als diputats que li han atorgat el suport per presidir els propers quatre anys la Diputació de Lleida i també s’ha referit al suport dels alcaldes i regidors i als treballadors de la institució.

Com a tancament en la seva intervenció, en un apunt comparatiu amb l’actualitat del país, Reñé ha fet una al·lusió a la Mancomunitat de Catalunya en tres punts que considera clau, tan llavors com ara: la fe en el país, el sentiment d’autoestima i la generositat en la unitat d’acció. “El país viu de nou una empenta i il·lusió col·lectives com fa cent anys enrere i no tenim cap dret a deixar escapar aquesta immillorable oportunitat. Per tant, vull apel·lar a la generositat i al sentit comú de totes les forces polítiques d’aquesta cambra, i les entitats i institucions del país perquè aquesta nova renaixença de la societat catalana fructifiqui i ens allunyi definitivament i per sempre d’una decadència dolorosa i imposada des de fa segles”.

Posteriorment a la constitució del ple de la nova corporació, ha tingut lloc un ple extraordinari on s’han nomenat els vicepresidents de la Diputació, la junta de govern; s’han constituït els grups polítics i s’han designat els seus portaveus. També s’ha aprovat la creació de llocs de treball de personal eventual amb funcions de direcció i d’assessorament, i el president ha decretat els primers nomenaments.

L’acte de constitució i pressa de possessió ha comptat amb l’assistència de més de 200 persones, entre elles la consellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs.

Relació de diputats que conformen la nova corporació

Grup polític CiU:

Joan Reñé i Huguet (president)
Rosa Perelló Escoda (vicepresidenta primera)
Rosa Pujol i Esteve (vicepresidenta segona)
Gerard Sabarich Fernández-Coto (vicepresident tercer)
Jordi Latorre Sotus (vicepresident quart)
Eloy Bergós Farràs
Francesc Josep Cerdà Esteve
Josep Ramon Ibarz Gilart
Rosa Maria Mora i Valls
Enric Mir Pifarré
Joan Ubach Isanta

Antoni Navinès Miró (prendrà possessió coma a diputat en una propera sessió plenària)

Grup polític d’ERC-AM:

Jaume Gilabert i Torruella (portaveu)
Miquel Serra Gòdia
Núria Marín Casas
Pere Solé Vendrell
Joan Talarn Gilabert
Albert Bajona Mascaró

Grup polític PSC:

Enric Colom i Sandiumenge (portaveu)
Josep Ramon Branzuela Almacellas
Sara Mestres Llusà

Grup polític CUP-PA:

Joel Jové Martí (portaveu)

Grup polític PP:

Maria Dolores López Aguilar (portaveu)

Grup polític C’s:

Ángeles Ribes i Duarte (portaveu)

Grup polític (UA-CP):

Francesc Boya Alòs (portaveu)

Reducció a la meitat del cost total de les retribucions d’eventuals

En aquesta legislatura, es consolidarà una reducció del 52% en les retribucions del personal eventual gràcies a la progressiva disminució de càrrecs de confiança i retribucions, reajustaments iniciats en el mandat anterior.

cost personal eventual període 2007-2011: 971.652 euros
cost personal eventual període 2011-2015: 632.936 euros
cost personal eventual període 2015-2019: 519.470 euros.

El nou cartipàs, aprovat per majoria, redueix el nombre d’eventuals de 33 a 27 (16 assignats als 7 grups polítics i 11, a l’àrea de presidència i de direccions), rebaixa la retribució del president en un 15% i congela les retribucions dels càrrecs electes (vicepresidents i diputats). (Més informació al web www.diputaciolleida.cat)

A nivell de direcció, s’acumulen funcions sota una mateixa responsabilitat i s’inicia la transició a la figura del directiu públic, que permet el nomenament de funcionaris de carrera A-1.

Personal eventual de presidència amb funcions directives i d’assessoria:

Coordinadora General: Marlen Minguell i Ortiz
Cap de Gabinet i Comunicació: Maricel Pujol Guixé
Director de Planificació i Cooperació Municipal: Josep Gabarró i Rivelles
Director de Recursos Humans: Alexis Guallar Tàsies
Assessor en matèria de Patrimoni Corporatiu: Ramon Cónsola i Palau
Assessor de Relacions amb el Món Local. Joan Eroles i Samarra
Assessor de Relacions amb Entitats i Associacions. Antoni Fo i Bellí
Assessor pel Desenvolupament d’Infraestructures: Ramon Lleonart Puerto
Assessor en Projectes d’Innovació Tecnològica: Gerard Serra Martínez
Assessor en Matèria d’Arts Gràfiques: Margarita Torres López
Assessor de Relacions Institucionals: (pendent nomenament)

Llocs de personal eventual dels grups polítics que es creen:

Coordinador del grup polític: 3 llocs de treball
Coordinador adjunt del grup polític: 1 lloc de treball
Assessor del grup polític: 12 llocs de treball

Les direccions de Patronats i Organismes Autònoms com són de l’IEI, l’Organisme de Recaptació i Gestió de Tributs Locals, del Patronat de Turisme i de Promoció Econòmica es proveiran properament atenent a la figura de directiu públic amb l’adscripció provisional de funcionaris de carrera.

Lleida, 11 de juliol de 2015

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat