El Cogul inicia les obres d’adequació i millora d’espais del projecte Ponent Actiu

Cogul01

zona lacustre Estany

Tarres_forn_de_calç

Es rehabilita, entre d’altres, un espai al voltant de l’aparcament del Centre d’Interpretació de les Pintures Rupestres, en una actuació cofinançada amb fons FEDER

 

També es liciten tres projectes a la Pobla de Cérvoles, Tarrés i l’Estany d’Ivars

 

Aquest mes de juny s’ha iniciat al Cogul un projecte d’adequació i millora d’espais per als visitants. Es pretén rehabilitar un espai al voltant de l’aparcament del Centre d’Interpretació de les Pintures Rupestres, per facilitar el descans dels visitants abans o després que hagin visitat l’equipament. També es millorarà l’accés a les tombes del Saladar incorporant-hi unes escales en els trams on sigui més complicat transitar. Dins del poble s’adequarà una zona d’esbarjo a prop de la piscina i també es faran unes millores a l’alberg.

 

Tota l’actuació ascendeix a 46.201,18 €, cofinançats amb fons FEDER.

 

Licitació de nous projectes

 

Tarrés

El projecte Ponent Actiu ha tret a licitació a Tarrés un projecte per la restauració d’elements dins de la Ruta de la Calç. Es restauraran disset forns de calç del recorregut, dues cabanes de volta de pedra seca, un bassa empedrada, una font de pedra i quatre marges de la ruta de la Calç. Els forns que es preveuen restaurar són els més atractius de la ruta i són els que presenten un estat de conservació més deficient. Les dues cabanes de volta es troben en molt mal estat de conservació i parcialment ensorrades. La bassa està molt a prop d’una de les cabanes de volta i un cop restaurada constituirà un ecosistema humit, amb presència de flora i fauna higròfila. La font de Sant Isidre és la que s’ha de restaurar, desbrossant la vegetació exòtica, netejant i reparant la paret de pedra seca i restaurant les dues piques existents.

 

El temps per a l’execució del projecte serà de 4 mesos. El pressupost base de licitació és de  77.226,57 € més 16.217,58 € corresponent a l’IVA del 21%, que fan un total de 93.444,15 €.

 

La Pobla de Cérvoles

La segona licitació està focalitzada al municipi de la Pobla de Cérvoles i té per objecte la reforma de la zona de les basses i el vial d’accés des de Cervià de les Garrigues.

 

La zona està formada per dues basses, la gran amb un vas d’aigua de 6 metres de llarg, ample variable entre 4,54 i 5,13 m i una fondària de 0,9 m i l’altra formada per l’annexió de diverses de més petites, amb una mida total del vas d’aigua de 6,70 x 3,35 metres i una fondària suposada de 0,90 m. Igualment s’hi troben tres abeuradors d’1,40, 1,50 i 1,70 metres de llargada, respectivament, i d’una amplada total de 70 cm.

 

Aquestes basses s’alimenten de l’aigua de la Font Vella arribant fins als abeuradors per una canonada per sota de carrer. Antigament, les basses tenien la funció de safareigs i els abeuradors servien per abeurar els animals (mules i ases) en anar i tornar del tros. Posteriorment, quan la gent va començar a deixar de rentar als safarejos, la bassa més gran va servir al llarg d’alguns anys com a piscina (a partir de l’any 1968) i la bassa més petita es va dividir en 3 per a diferents funcions de rentada (rentar la roba, esbandir-la o rentar la roba dels malalts). Amb el pas del temps, amb la mecanització de les feines del camp i el fet de no usar animals de tir, així com poder disposar d’aigua a la majoria de les llars i poder rentar la roba a casa, a més de la construcció de la zona esportiva amb piscina l’any 1975, les basses van quedar pràcticament abandonades per un ús específic.

 

El carrer de les Basses és la sortida natural del poble per l’antic camí rural que connecta amb Cervià de les Garrigues, abans poc transitat i amb més transit des del moment del seu asfaltatge en època mes recent, per la qual cosa l’espai que ocupen les basses ha quedat com un racó amb un accés poc agradable que, sumat a la falta de manteniment, ha fet que no sigui un lloc d’estada per als vilatans.

 

És intenció de l’Ajuntament poder refer aquest espai per deixar-lo amb les basses en el seu estat originat i refer l’entorn perquè sigui un lloc agradable d’estar-hi, sobretot a l’estiu i en èpoques de calor. La millora de les basses també ha d’anar lligada a la millora dels accessos i, per tant, a donar al camí que va cap a Cervià un aire més de carrer/passeig i separar-lo una mica més de la bassa petita perquè es pugui veure en tota la seva superfície.

 

El fet que la Pobla de Cérvoles sigui un poble considerat de muntanya, amb una arquitectura tradicional de pedra que s’ha mantingut al llarg dels anys i que, per tant, sigui considerat un municipi turístic, fa que aquesta actuació serveixi per donar-li un valor afegit al nucli i guanyi un espai, ara força degradat, tant per als vilatans com per als visitants.

 

El temps per a l’execució del projecte serà de 3 mesos. El pressupost base de licitació és de 43.853,16 € més 9.209,16 €, corresponent a l’IVA del 21%, que fan un total de 53.062,32 €.

 

Estany d’Ivars i Vila-sana

La tercera licitació es farà dins de l’Estany d’Ivars i Vila-sana per afavorir la millora de la zona lacustre i l’adequació d’una bassa temporal per afavorir la diversitat biològica i l’atractiu turístic. Es planeja la delimitació d’una part del canyissar de depuració de l’estany, on es promourà la pastura a través de cavalls de la Camarga.

 

Els sistemes naturals d’aiguamolls generats per basses temporànies, és a dir, amb inundació només durant uns quants mesos a l’any, i alhora amb poca profunditat són hàbitats idonis per a moltes espècies, tant ocells com amfibis i invertebrats. La disponibilitat d’espais o basses d’aquestes característiques és molt interessant per incrementar la presència d’ocells principalment.

 

Per tant, es pretén la millora de la zona lacustre per afavorir el poblament faunístic. D’acord amb les experiències existents de gestió de part de la vegetació aquàtica de diverses zones humides, es planeja la delimitació d’una part del canyissar de depuració de l’estany, on es promourà la pastura a través de cavalls de la Camarga.

 

La tanca delimitarà la superfície compresa dins de la zona sud del canyissar de depuració i una zona en sec de la parcel·la contigua per a control i maneig dels cavalls.

 

A les basses temporals trobem una gran varietat de fauna, que va des d’organismes microscòpics fins a vertebrats. En una antiga parcel·la agrícola gestionada pel consorci situada al costat del canyissar de depuració, s’adequarà una zona per crear una bassa temporal. L’actuació consistirà en realitzar uns moviments de terra d’excavació d’una bassa d’un màxim de 40 cm de profunditat, en una superfície aproximada de 1.020 m2 i la instal·lació d’una canalització per a l’aportació d’aigua. Es pretén la millora i substitució de part d’una canalització en mal estat.

 

El termini d’execució del projecte serà de dos mesos. El pressupost base de licitació és de 55.836,78 € més 11.725,73 €, corresponent a l’IVA del 21%, que fan un total de 67.562,51 €.

 

 

Lleida, 25 de juny de 2020

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat