El CEEI Lleida assolirà la plena ocupació durant el primer trimestre de 2012

ORIreunio_constitucio_patronat_fundacio_ceeilleida_04_editora_2_5052_0_1

ORIreunio_constitucio_patronat_fundacio_ceeilleida_05_editora_2_5052_1

Fruït de l’aplicació d’aquest model d’èxit en l’àmbit de l’emprenedoria, en l’actualitat el 82% de les instal·lacions del Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEILleida) de la Diputació de Lleida estan ocupades per diferents projectes empresarials.

Aquesta ocupació suposa pràcticament el manteniment de l’ocupació respecte al 2010, tenint en compte que 7 empreses han deixat el viver degut al fet que han finalitzat el període màxim d’estància (3 anys). En total, les empreses del CEEI ocupen 69 treballadors, la majoria amb titulació superior.

Per sectors d’activitat, destaquen les empreses TIC amb un 27% sobre el total, seguides per les mediambientals i les de serveis a empreses amb un 22 % en cada sector, respectivament.

Cal destacar que, actualment, s’està treballant en la posada en marxa de la major xarxa de vivers d’empreses en un sol territori, amb la incorporació dels vivers de Cervera, Tàrrega, Bell-lloc d’Urgell, Solsona, Sort, Balaguer i Vielha, el que suposarà una superfície de 5.742 m2 i 66 nous espais per a empreses (hi haurà espai per allotjar 121 empreses en total).

El CEEILleida es una fundació privada participada majoritàriament per la Diputació de Lleida i que, mitjançant la superació dels estàndards de qualitat més rigorosos, obté el distintiu “CEEI” per part la Comissió Europea per tal de contribuir a la creació de noves empreses innovadores a les nostres terres.

Lleida, 2 de gener de 2012

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat