El bosc, com a recurs de l’economia verda, i la producció sostenible del porcí, dos Projectes d’Especialització Territorial amb ajuts FEDER impulsats per la Diputació

PECT_CEP (10)

PECT_CEP (6)

Compten amb un pressupost de 6,1M€ que es començaran a desenvolupar l’anualitat 2019

La Diputació de Lleida lidera els Projectes d’Especialització Territorial (PECT) ‘Porcí de Lleida, la producció sostenible intel·ligent’, i ‘El bosc, primer recurs de l’economia verda’, emmarcats en el programa operatiu FEDER, que es volen impulsar durant el present any amb un pressupost de 6,1M€.

Es tracta de projectes en el que hi ha implicades altres institucions i entitats, com en el cas del projecte ‘El bosc, primer recurs de l’economia verda’ on la Universitat de Lleida i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya apareixen com a entitats beneficiàries; i l’Associació Catalana d’Entitats Locals Propietaris Forestal de Catalunya (ELFOCAT), el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Forestal Catalana SA, L’associació de Productors de Tòfona de Catalunya i Axeb Biotech, ho fan en qualitat d’entitats participants no beneficiàries.

En aquest cas, l’objectiu és impulsar el procés de transició cap al model de bioeconomia en el territori a partir del bosc com a recurs essencial; promoure la innovació, la competitivitat, el reequilibri territorial i l’adaptació al canvi climàtic en els diferents estadis de la cadena de valor forestal, amb un cost de 3M€.

Pel que fa al PECT ‘Porcí de Lleida, la producció sostenible intel·ligent’, compta amb la Universitat de Lleida, el Consorci Centre d’Estudis Porcins, l’Associació Porcsa-Grup de Sanejament Porcí i l’Ajuntament d’Alcarràs, com a entitats beneficiàries; i la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGRAPOR) i el Patronat de Promoció Econòmica, com a entitats participants no beneficiàries.

L’impuls de la recerca, la innovació, la transferència de resultats i l’ús de les tecnologies facilitadores transversals –especialment les TIC- en la producció porcina amb la finalitat d’optimitzar-ne l’eficiència, millorar la sanitat, i transformar les dejeccions ramaderes en recursos fertilitzants, en línia amb els principis de l’economia circular, són els objectius principals d’aquest projecte.

La presidenta de la Diputació, Rosa M. Perelló està convençuda que aquestes són eines indispensables que des de la institució hem de saber aprofitar per ajudar els municipis a dinamitzar la seva economia i els seus projectes de futur. En aquest sentit, creu que cal facilitar el màxim d’eines possibles als ens locals per tal que aquests puguin fer autèntiques polítiques de creixement i generadores de riquesa i coneixement.

Aquestes dos propostes se sumen a d’altres a les que la Diputació de Lleida ha donat llum verda per tal de sol·licitar ajuts del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 com són: ‘Camins tradicionals dels Pirineus’, ‘Camí de Sant Jaume. Xarxa de patrimoni’ i ‘Paisatges de Ponent’, i que suposen una inversió total de 9,9 M€.

En definitiva, la Diputació impulsa per l’anualitat 2019 cinc projectes relacionats amb el programa FEDER per un valor de 16M€, amb la voluntat que reverteixin en la millora i el desenvolupament de l’economia de cadascun dels municipis participants.

 

Lleida, 23 de gener de 2019

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat