Diputació de Lleida: 5,7M€ d’estalvi per a noves inversions i entre les menys endeutades de l’Estat

ORIple_diputacio_maig_vr002_editora_2_6352_0_1

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la situa com la corporació menys endeutada de Catalunya

La gestió austera i rigorosa del pressupost ha permès recuperar 5,7 milions d’euros del superàvit de 2013 i destinar-los a inversions en actuacions en carreteres, vies públiques, parcs i jardins, sanejament, promoció turística i protecció del patrimoni històric-artístic

La Diputació de Lleida podrà fer noves inversions al territori perquè disposa de romanents estalviats de l’exercici 2013, compleix la regla d’estabilitat pressupostària, i té un endeutament molt per sota del màxim que estableix la llei. A data de desembre de 2013, l’informe del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques reconeix una rebaixa de 19 milions d’euros des de l’any 2011 fins al 2013. Aquesta xifra situa la Diputació com la corporació catalana amb menys deute, segons les dades oficials i entre les més sanejades a nivell de l’Estat espanyol.

Aquesta situació econòmica permet que el Ple d’aquest divendres hagi pogut aprovar destinar 5,7 milions d’euros de superàvit pressupostari a diferents actuacions, tant en carreteres, vies públiques, en patrimoni, promoció turística i protecció del patrimoni històric, entre altres.

Un cop finalitzat el Ple, el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha explicat als mitjans de comunicació que “l’objectiu és continuar rebaixant l’endeutament tal i com s’ha anat fent des de l’any 2011 per tal d’arribar a menys de 60 milions de deute a finals d’aquest any i a poc més de 50 milions al 2015”.

“Haurem estabilitzat el nivell de deute a una xifra més que adequada i normal en l’àmbit de la gestió de les administracions”, ha afirmat Reñé, que ha afegit que “les institucions han de tenir sempre la possibilitat d’adquirir deute davant d’una situació d’urgència que es pugui plantejar”.

Reñé ha explicat que aquesta reducció de l’endeutament ha estat possible gràcies a un “criteri estricte de priorització” basat en una atenció absoluta als ajuntaments i, en especial, la contenció de la despesa corrent de la institució.

Altres punts aprovats

En el transcurs del Ple, la Diputació també ha aprovat la delegació de l’Ajuntament de Cubells a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la recaptació i gestió de les multes coercitives. Alhora, s’han aprovat les delegacions de l’Ajuntament de Foradada i de l’Ajuntament de Montoliu de Lleida de la gestió de diversos ingressos de dret públic i de la taxa de clavegueram respectivament.

La Diputació també ha aprovat la cessió d’ús a l’Ajuntament de Lleida d’un espai de 36,36 metres quadrats del solar que té la Diputació al número 17-19 de la Rambla Ferran. Aquesta cessió d’espai permetrà el condicionament de la parada del servei de transport urbà i ampliar l’espai de la mateixa.

Lleida, 16 de maig de 2014

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat