Destinem més de 50 M€ a subvencions al món local i entitats sense ànim de lucre

Reñe_ple_Abril_2017_001_WEB

Ple de la Diputació de Lleida del mes d'abril de 2017

Reñe_ple_Abril_2017_002_SLI

Ple de la Diputació de Lleida del mes d'abril de 2017

Reñe_ple_Abril_2017_002_WEB

Ple de la Diputació de Lleida del mes d'abril de 2017

Reñe_ple_Abril_2017_001_SLI

Ple de la Diputació de Lleida del mes d'abril de 2017

El Ple aprova per unanimitat una declaració institucional per reinvertir el superàvit dels ens locals

La Diputació de Lleida destinarà més de 50 M€ del pressupost de 2017 a subvencions adreçades als ajuntaments i a entitats sense ànim de lucre. Així ho preveu el Pla Estratègic de Subvencions que ha estat aprovat aquest dijous al Ple de la corporació lleidatana.

El Pla incrementa en un 26% la dotació respecte el 2016 i aquest increment ha estat possible gràcies a un nou pla extraordinari 2017-2018 que distribuirà una dotació de 20 milions d’euros per al món local.

El president Joan Reñé ha destacat que el 82% dels recursos són per a línies de concurrència competitiva i ajuts nominatius i que la resta es mantenen en un 18% per atendre emergències tal com la llei de subvencions permet. “L’important de l’aprovació d’aquest pla estratègic de subvencions és que hi ha més dotació i amb molta més concurrència pública”, ha remarcat Reñé.

Aquest pla contempla ajuts a patronats i fundacions per al desenvolupament de les seves activitats, ajuts a projectes d’ONG, a activitats esportives, mediambientals i sociosanitàries, també per la gestió d’aigua, per carreteres o per activitats de caire social, entre d’altres.

Declaració institucional a favor de la reinversió del superàvit dels ens locals

El Ple de la Diputació de Lleida també ha aprovat aquest dijous per unanimitat una declaració institucional per què els ens locals puguin reinvertir el seu superàvit, sense haver de generar nous ingressos per la mateixa quantia, en qualsevol iniciativa que millori la qualitat de vida dels ciutadans.

En no haver-se aprovat la llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2017, els ens locals encara no poden reinvertir el seu superàvit en inversions financerament sostenibles.

Per aquest motiu, el Ple de la corporació considera necessari que, dins del marc de l’estabilitat pressupostària, es permeti que els ens locals reinverteixen el superàvit de la forma que considerin més convenient.

Altres punts aprovats

El Ple ha donat llum verda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i els consells comarcals, en matèria de Cooperació i Assistència municipal, corresponent a l’anualitat 2017. Es destinaran 2.925.550 euros al servei d’assessorament, elaboració d’informes i redacció de documents relatius al funcionament i a l’activitat juridicoadministrativa i economicofinancera, elaboració d’estudis i informes per a la concessió de llicències urbanístiques o mediambientals, entre d’altres.

En el transcurs del ple s’ha donat compte del període mig de pagament del mes de març de 2017, que és de 0,78 dies, a comptar a partir dels 30 dies de la presentació de les factures.

S’ha aprovat la delegació de la gestió d’impostos municipals per part dels de Sant Esteve de la Sarga, Vilanova de Bellpuig i de Vilamòs a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida.

Finalment, han aprovat les subvencions anuals al Força Lleida i al Lleida Esportiu Terraferma, en l’apartat d’assumptes d’urgència.
Lleida, 27 d’abril de 2017

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat