Constituït el consell rector del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació

Consell_rector_Promeco_01

Consell_rector_Promeco_02

Consell_rector_Promeco_03

Està format –a més del president de la Diputació, Joan Talarn– pel vicepresident de l’organisme, Jordi Verdú, els presidents dels consells comarcals del Segrià, l’Urgell, la Noguera, el Solsonès, el Pla d’Urgell i el Pallars Jussà; tres representants de la Generalitat, designats per la delegació del Govern; un representant de la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida; un de la Cambra del Comerç i Indústria de Tàrrega; un diputat de cada grup polític present a la Diputació més sis diputats elegits pel Ple de la institució provincial; un representant del sindicat UGT i un altre de CCOO, a més del director del Patronat

 

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha presidit aquest dilluns la constitució del consell rector del Patronat de Promoció Econòmica que s’ha celebrat a la Sala Polivalent del Palau de la Diputació.

 

Durant la reunió s’ha nomenat vicepresident de l’organisme el diputat Jordi Verdú, al mateix temps que s’ha constituït el consell que estarà format pels sis presidents dels consells comarcals del Segrià, l’Urgell, la Noguera, el Solsonès, el Pla d’Urgell i el Pallars Jussà; tres representants de la Generalitat, designats per la delegació del Govern; un representant de la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida; un de la Cambra del Comerç i Indústria de Tàrrega; un diputat de cada grup polític present a la Diputació més sis diputats elegits pel Ple de la institució provincial; un representant del sindicat UGT i un altre de CCOO, a més del director del Patronat, que tindrà veu però no vot.

 

Una vegada constituït el consell, s’han aprovat per unanimitat els convenis de col·laboració entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i PIMEC per a l’execució de l’actuació Accelera el Creixement Lleida, i amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida (la Cambra de Lleida) per a l’execució del Pla d’accions per fomentar la competitivitat de les empreses de les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran, anualitat 2023. També ha rebut el vistiplau unànime la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional, corresponent a l’anualitat 2023, entre d’altres.

 

Les competències del consell rector són les d’aprovar, amb caràcter definitiu, el programa general d’actuació del Patronat i les seves revisions, o l’aprovació, amb caràcter provisional i proposta d’aprovació pel Ple de la Diputació, del projecte de pressupost, la plantilla o el reglament de règim intern, entre d’altres.

 

Lleida, 18 de setembre de 2023

 

 

 

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat