Consolidació dels plans del mandat i liquidació dels anteriors

5- Valls d'Aguilar. Centre Social_SLI

Valls d'Aguilar. Centre Social

CARRETERA_Vilanova de Banat_SLI

Carretera de Vilanova de Banat

Al marge dels plans creats a partir de l’any 2011, la Diputació de Lleida també ha fet un esforç pressupostari per liquidar als ajuntaments i als consells comarcals els més de 16M€ corresponents als plans creats anteriorment a aquesta data.

Concretament, fem referència al PUOSC 2008-2012, que incloïa el Programa General i el Pla Específic, conegut llavors com a PIL (Pla d’Inversions Locals) i adreçat exclusivament a inversions locals. El nou Pla Específic ha redefinit les seves bases per facilitar als ens locals recursos pel pagament de les despeses corrents, fins ara exclosos d’aquesta línia de subvencions.

El Programa d’Inversió en gestió d’aigua (de nova creació l’any 2014) i l’adreçat a la millora de camins són programes troncals que s’han consolidat al llarg dels darrers anys.

Actualment s’està treballant en les bases per publicar una convocatòria d’una nou Pla en Gestió d’Aigua que serà plurianual i que està previst formalitzar durant la primera meitat de l’any.
Així mateix, en els propers mesos es convocaran els diferents ajuts que cada any la Diputació ofereix al ajuntaments i consells comarcals de les terres de Lleida, com ara per manteniment de consultoris mèdics, ajuts d’urgència i teleassistència, fires locals i comarcals, socorristes de piscines municipals o llars d’infants de titularitat municipal.

Lleida, 8 de març de 2016

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat