Obra Social La Caixa

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La Diputació de Lleida, a través de l’Àrea de Medi Ambient, col·labora amb “la Caixa” des de l’any 2005 en el desenvolupament i l’execució del Programa de Conservació i Millora d’Espais Naturals a les comarques lleidatanes.

L’acord té un doble objectiu. Per una banda, pretén desenvolupar actuacions per a la conservació i la defensa del medi ambient de les comarques de Lleida. D’altra banda, vol afavorir la integració de col·lectius amb risc d’exclusió social.

El programa també permet donar a conèixer el patrimoni natural i la biodiversitat de les comarques de Lleida.

Mitjançant aquesta col·laboració Diputació de Lleida i “la Caixa” han fet actuacions de manteniment d’hàbitats d’interès natural; de millora dels espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera; de restauració d’àrees degradades; de millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i de preservació de la biodiversitat a diferents punts de la demarcació de Lleida.

A més de promoure la conservació de les àrees d’interès ecològic i paisatgístic, aquest programa dóna prioritat a l’ocupació laboral de col·lectius de persones socialment en situació o risc d’exclusió social oferint-los un lloc de treball.

Des de l’inici del programa l’any 2005 hi han treballat 522 persones en risc d’exclusió social.

El conveni d’aquest 2014 compta amb una aportació de 450.000 euros destinats a actuacions d’aquestes característiques amb una previsió d’inserció laboral de 85 persones més.