Comunicat sobre les actuacions a la carretera LV-9124

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha dictat una resolució perquè de manera immediata es procedeixi a l’execució de les obres necessàries per tal de procedir al sanejament de la vessant afectada i el transport a abocador de tot el material que hi ha sobre l’esplanació i ha declarat la Reconstrucció de tram de la carretera LV-9124, de la C-13 a Moror, per greu esllavissada al pk 5+200 marge dret, com a obra d’emergència.

Tanmateix ja s’està habilitant un pas provisional mitjançant un camí rural preexistent d’uns 6 km de llargària que neix a les proximitats del nucli d’Estorm i arriba fins al nucli de Cellers (C-13) a fi i efecte de comunicar els 5 nuclis de població dels municipis de Castell de Mur i Sant Esteve de la Sarga: Estorm, Moror, Alzina, Sant Esteve de la Sarga i Alsamora.

La situació de la via en els dies previs al despreniment i trencadissa del cingle era correcta i en adequat estat de conservació, sense que hi constes cap avís de despreniments o roques en la calçada en el tram titularitat de la Corporació. No consta en els serveis de Vies i Obres cap avís, així com tampoc consta a l’empresa adjudicatària del servei de conservació de carreteres, ni es va efectuar cap avís tampoc per part dels Mossos d’Esquadra ni Bombers.

Els trams que podien haver estat afectats per la presència de roques els dies previs no pertanyen a la LV-9124 titularitat de la Diputació sinó a la via municipal que va des de Sant Esteve de la Sarga a Mont-rebei.

Caldrà esperar a l’emissió dels corresponents informes tècnics per poder determinar amb exactitud les causes del trencament i allau d’aquest single vertical.

Lleida, 18 d’abril de 2018

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat