Comunicat de la Diputació de Lleida

Acord_Diputació_Sindicats_RLT

En relació a possibles interpretacions incorrectes de la sentència del TSJC, la Diputació de Lleida informa que el Servei d’Enginyeria de la institució continuarà oferint als ajuntaments la mateixa prestació de serveis com fins ara i, per tant, s’inclouen els serveis d’arquitectura que s’hi realitzen.

La Diputació de Lleida vol posar de manifest que aquests serveis estan aprovats per Ple, a raó de la nova Relació de Llocs de Treball i, en aquest sentit, doncs, compleixen la sentència del TSJC.

Lleida, 10 de febrer de 2017

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat