Comptes sanejats i en compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La Diputació de Lleida realitza un seguiment trimestral de l’execució del pressupost per garantir el correcte compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, aprovada l’any 2012 per reduir el deute públic.

De manera permanent i continuada, el departament d’Intervenció tramet informació sobre l’estat dels comptes al Ministeri d’Economia i Finances. El compliment del principi d’estabilitat implica l’existència de superàvit o equilibri estructural entre ingressos i despeses.

L’informe del primer trimestre del 2014 certifica l’estat sanejat dels comptes de la institució que presideix Joan Reñé.

Per a més informació:
Telèfons de contacte: 973.70.41.25
Cap de l’Àrea de Comunicació, Maricel Pujol
premsa@diputaciolleida.cat

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat