Compromís transversal per pal·liar els efectes de la Covid

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

L’equip de govern de la Diputació de Lleida negocia aquests dies amb els
grups de l’oposició els pressupostos per a l’any 2021 per poder-los aprovar
en un parell de setmanes. Més enllà dels grans números (137.304.876€,
un 2,5% més que al 2020), aquests comptes estan pensats per prioritzar
accions que ajudin a pal·liar els efectes negatius de la Covid-19, implicant
en aquest repte des de la pròpia Diputació als ajuntaments i consells
comarcals, així com les entitats que reben suport financer de la Diputació.
Tornarem a actuar, sí, però també volem influir més enllà del que diuen
les xifres, massa sovint fredes.
La lluita contra la Covid-19 és fonamentalment sanitària, i la Diputació de
Lleida tornarà a estar al costat de les autoritats de Salut; però la crisi
econòmica i social que ha provocat hem de poder-la abordar de manera
transversal i solidària, tant des del món municipal com des de l’entramat
social i econòmic de les terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran. L’esforç per
revertir els efectes socioeconòmics negatius de la pandèmia ens
interpel·la a la totalitat dels actors de l’escena pública, cada un aportant-hi
el màxim de les seves possibilitats des dels seus àmbits d’acció o
responsabilitat.
No tots hem de fer de tot ni tampoc tots podem fer de tot. El repartiment
competencial i pressupostari entre administracions traça una línia
divisòria, i cada una ha de poder maximitzar els seus esforços de manera
col·laborativa, aportant un plus propi i singular i no volent fer el mateix
que altres ja fan. Els correspon a l’Estat i la Generalitat l’activació d’ajuts
directes i mesures de benefici fiscal a les empreses i persones
perjudicades. Els correspon als ajuntaments, consells comarcals i
Diputació garantir un entorn favorable i de promoció de les activitats que
ajudin a la recuperació socioeconòmica. Li correspon a l’entramat
associatiu privat l’impuls d’iniciatives viables i efectives amb l’objectiu
fonamental de la recuperació.
Per aquestes raons, utilitzarem el nivell d’influència i capil·laritat que ens
atorga la participació activa en el teixit socioeconòmic de les terres de
Lleida per impulsar l’objectiu prioritari de revertir al màxim possible els
efectes negatius de la pandèmia. Un exemple d’això que explico és que les
entitats empresarials, com la Cambra de Comerç o la PIMEC, destinaran
els recursos que reben de la Diputació de Lleida a elaborar projectes

concrets per millorar el creixement i la internacionalització de les
empreses del territori.
Aquest ha de ser un plantejament de societat i així ho hem reflectit en uns
pressupostos que parteixen de la credibilitat d’haver estat la Diputació de
Lleida el principal agent de dinamització econòmica i contenció dels
efectes negatius de la Covid-19 als nostres municipis. Recordem que ja el
16 d’abril, només un mes després de declarat el primer estat d’alarma, la
Diputació de Lleida presentava el primer Pla de Xoc que, en total, ha
suposat la mobilització de prop de 60 milions d’euros en diferents plans
econòmics en un temps rècord gràcies a haver actuat injectant liquiditat
als ajuntaments i consells comarcals per evitar, precisament, aturar la
roda econòmica a les nostres poblacions. I això sense que existís, per
raons òbvies, cap partida pressupostària prevista per fer front a un mal
que ens va agafar a tots desprevinguts.
El del 2021 és un pressupost dissenyat sobre quatre objectius:
1) Consolidar els canvis estructurals de la governança republicana amb
plans econòmics sobre bases objectives per distribuir subvencions
prescindint dels ajuts discrecionals, reconeixent l’autonomia municipal a
l’hora de decidir la destinació de la inversió i amb criteris de discriminació
positiva envers els municipis amb risc de despoblament o que pateixen les
circumstàncies d’un entorn de muntanya.
2) Mantenir aquella activitat que la Covid-19 ara com ara posa en perill
però que és necessària per a la realitat dels nostres municipis i que els
cohesiona, des dels serveis municipals més bàsics, com els serveis
d’atenció social, a la cultura popular, passant per la promoció del turisme i
els productors locals.
3) Prioritzar les accions i els projectes que tinguin com a objectiu la
reversió dels efectes negatius de la pandèmia.
4) Activar els romanents per sumar-los a dos fons de contingència Covid
que s’inicien amb 2,1 milions per fer front de manera prioritària a
situacions d’emergència que hagin de cobrir els ens locals i els centres
sanitaris.
Aquests objectius, que formen part de la lletra i l’esperit dels comptes, es
materialitzaran en 12 accions concretes per afavorir la transformació
econòmica del nostre territori i afrontar amb garanties l’etapa post-Covid,

mantenir la qualitat dels serveis sanitaris i assistencials, la contractació
d’activitats culturals i l’impuls de polítiques per afrontar el risc de
despoblament. La suma de les accions més els fons de contingència
suposen la mobilització inicial d’un mínim de 12,4 milions específicament
orientats a ajudar a revertir els efectes socioeconòmics negatius de la
Covid-19. Uns diners que multiplicaran el seu impacte sobre la ciutadania
si administracions i entramat socioeconòmic ens conjurem, com confio
que ho faran la resta de grups de la Diputació.

Joan Talarn i Gilabert

President de la Diputació de Lleida i alcalde de Bellvís