Cartografies digitalitzades per a tots els pobles

Sitmun_001_SLI

Programa de cartografia Sitmun

La Diputació de Lleida, a través de la seva àrea de Noves Tecnologies, posa a disposició dels ajuntaments diferents eines informàtiques que faciliten la gestió de la informació i les dades municipals.

Una de les eines que exemplifiquen aquest servei és el Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN), que integra cartografia i bases de dades que la corporació facilita a tots els ajuntaments de la demarcació.

L’eina permet la visualització estructurada de cartografies temàtiques, com el cadastre, el planejament urbanístic, infraestructures i xarxes i serveis, entre d’altres. Aquestes dades estan gestionades de forma centralitzada a la Diputació de Lleida, de forma que la informació es posa a l’abast dels usuaris municipals i del ciutadà amb una actualització permanent.

Els municipis poden incorporar continguts útils pel ciutadà, com la ubicació de les entitats locals, que completen la informació turística, de serveis i equipaments que ja incorpora el programa.

La Diputació de Lleida ha digitalitzat el 100 per cent del territori, de forma que tots els municipis, poblacions i EMD disposen de la seva cartografia digital. Al 2014 aquest visor va incorporar la seva versió adaptada a dispositius mòbils, de forma que els municipis i els ciutadans poden consultar les dades a través d’un ordinador o a través del mòbil.

Lleida, 3 de febrer de 2015

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat