Assessorament jurídic als ajuntaments afectats per la “doble imposició” del cànon de l’aigua

ORIple_marc_2013_001_editora_2_5804_0_1

El ple de la corporació ha aprovat una moció que demana la resolució del conflicte de competències que afecta els ajuntaments pel pagament del cànon de control d’abocament per part de la CHE i del cànon de l’aigua per part de l’ACA

La corporació compensa a través del PUOSC els 16M que va avançar a la Generalitat en concepte d’avançament de pagaments acumulats amb els municipis

La Diputació de Lleida oferirà assessorament jurídic a aquells ajuntaments afectats per la “doble imposició” del cànon de l’aigua que imposen la Confederació Hidrogràfica de l’Aigua (CHE) i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) als municipis lleidatans.

Així ho ha anunciat el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, en el transcurs del ple de la corporació que s’ha celebrat aquest dilluns i en el que s’ha aprovat una moció que demana la resolució del conflicte de competències que afecta els ajuntaments i els ciutadans de Lleida pel pagament del cànon de control d’abocament per part de la CHE i del cànon de l’aigua per part de l’ACA.

Reñé ha explicat que fins l’any 2011 es va posar en dubte la compatibilitat d’aquests dos impostos, però el Tribunal Suprem va determinar que els dos cànons graven fets imposables diferents i poden coexistir. A partir d’aquest moment, l’ACA ha deixat de pagar en nom dels consistoris el cànon d’abocament a la CHE, de forma que ara els ajuntaments han d’assumir aquesta doble despesa.

A més, la CHE considera que els municipis tenen caducades les autoritzacions per a poder abocar a les lleres del riu i els hi requereix que la sol·licitin de nou.

Reñé ha indicat que aquesta situació xoca frontalment amb la competència que té atribuïda Catalunya en matèria de medi ambient. Per aquest motiu, la corporació ha aprovat una moció en la que es demana que s’aclareixi el conflicte de competències.

“La competència en aigües al territori català ha de ser de la Generalitat de Catalunya, més enllà de conques compartides i aquesta és una valoració que hem de fer i plantejar des de la Diputació de Lleida en una moció posterior”, ha explicat Reñé.

A més, el president de la Diputació ha afegit que “els impostos acostumen a tenir un retorn en inversió en allò que es gestiona, però en aquest cas no conec cap actuació de la CHE en neteja de lleres”.

Aprovada l’aportació de 28,7 milions d’euros al PUOSC

El ple de la corporació ha aprovat aquest dilluns el conveni de col·laboració entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals, el Departament d’Economia i Coneixement i la Diputació de Lleida per al finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2013-2016. Aquest conveni estableix que l’aportació prevista per la corporació al finançament del PUOSC 2013-2016 és de 28.726.516 euros, dels quals 15.726.516 euros es destinen a la línia d’inversions, reparacions, manteniment i conservació.

La Diputació de Lleida ha compensat aquests 16 milions d’euros que va avançar a la Generalitat de Catalunya al març de l’any passat en el marc del conveni que van signar el Govern català i les diputacions pel desenvolupament del Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local. Aquest conveni va servir per avançar els pagaments que els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya acumulaven amb els municipis.

A aquests 16 milions d’euros s’han de sumar els 13.000.000 d’euros corresponents al programa específic i que per primera vegada destinarà gairebé la meitat del pressupost a finançar la despesa corrent dels ajuntaments. En concret, destinarà fins a 6 milions d’euros a cobrir despesa ordinària si així ho sol·liciten els ajuntaments. La resta es destinarà a inversions per consistoris i Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) i un milió més es destinarà als consells comarcals pel manteniment de camins.

Increment dels ajuts d’urgència i teleassistència

Pel que fa a l’àmbit de Salut Pública, el ple ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i la Diputació de Lleida mitjançant el qual la corporació incrementa en 100.000 euros l’aportació que la institució fa als consells comarcals en concepte d’ajuts d’urgència i teleassistència durant aquest 2013. D’aquesta forma, la Diputació de Lleida aportarà 340.000 euros per aquests conceptes i per aquestes línies d’ajut.

Altres punts aprovats

El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat la delegació de diferents impostos per part dels ajuntaments de Cervià de les Garrigues, Camarasa, Tarrés, Vallfogona de Balaguer i Llavorsí a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL).

En el transcurs del ple d’aquest mes de març també s’ha donat llum verda al reconeixement de crèdits de l’exercici 2012, de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms dependents i al pla de control financer corresponent a l’exercici 2013.

Finalment, el ple ha aprovat el conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de Lleida i els consells comarcals, en matèria de cooperació i assistència municipal i la ratificació de l’adhesió de la Diputació de Lleida com a membre de l’Associació XARXASOST, i aprovació dels Estatuts que conformen el seu règim jurídic.

En l’apartat de mocions, el ple ha aprovat una moció de rebuig a la decisió de Televisió de Catalunya de suprimir les corresponsalies de la Catalunya Nord, Terres de l’Ebre i el Pirineu.

Lleida, 18 de març de 2013

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat