Assessorament a ens locals en el nomenament de tresorers

papers_acumulats_calculadora_002_WEB

Serà una de les qüestions a tractar en la propera reunió que el president Reñé convocarà amb els representants dels consells comarcals i de les capitals de comarca

La Diputació de Lleida gestiona les consultes i assessora els municipis sobre la forma en la que s’han d’adaptar a la reforma local de l’Estat que impedeix nomenar tresorer municipal un regidor. Fins ara, la funció de tresorer corresponia a un regidor, però la nova llei exigeix que aquesta tasca sigui desenvolupada per un funcionari estatal o en el seu defecte, per funcionaris municipals.

Mitja dotzena d’ens locals s’han adreçat a la Diputació de Lleida per resoldre algun dubte, tot i que tots ells disposaven de funcionaris per desenvolupar les tasques de secretari-interventor.

Aquesta serà una de les qüestions que es tractaran en la propera trobada que el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, manté de forma periòdica amb els representants dels consells comarcals i de les capitals de comarca.

Gairebé 3 M€ per facilitar l’assistència tècnica dels ens locals

Cada any la Diputació col·labora amb els consells comarcals de la demarcació per facilitar l’assistència tècnica als municipis de menys de 1.000 habitants a través de dos programes.

El passat any, la corporació lleidatana va destinar 1.055.550 euros a la contractació de 30 places de secretari i d’interventor a consistoris.

També va destinar 1.870.000 euros més a serveis de cooperació i d’assistència als municipis que no tenien personal propi per encarregar-se’n. Aquest servei inclou l’assessorament, elaboració d’informes i redacció de documents relatius al funcionament i a l’activitat juridicoadministrativa i economicofinancera del consistori, elaboració d’estudis i informes per a la concessió de llicències urbanístiques o mediambientals, entre d’altres.

Lleida, 12 de gener de 2016

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat