Article del President: “L’Estat espanyol asfíxia les nostres llars d’infants”

Joan Reñé

Catalunya, tot i tenir una gran potencialitat per afrontar la crisi, és un país mancat de recursos pels incompliments reiterats de l’Estat espanyol en gairebé tots els seus àmbits de relació. L’últim exemple el tenim en els prop de 10.000 milions d’euros recollits en l’informe de greuges fet públic pel Govern català –i menystingut per Madrid– , que se sumen dramàticament als 16.000 MEUR que paguem els catalans cada any i no retornen a Catalunya. La centrifugació de les retallades cap a les CCAA, que s’agreuja encara més amb els 8.000 MEUR que el Govern espanyol imposarà als governs autonòmics els dos pròxims anys, situa el nostre país, les nostres empreses i tot el teixit social en uns límits de fragilitat mai vistos els últims 35 anys.
Per acabar-ho d’adobar, el món local es troba en la primera línia de les deficiències d’un finançament clarament injust i insolidari. Per tant, en territoris rurals com les comarques de Lleida, amb gran dispersió demogràfica sobre una àrea territorial extensa i amb un perfil de municipis on el 75% dels quals té menys de 1.000 habitants, les administracions intermèdies com la Diputació de Lleida són d’especial importància per a la supervivència del món local i per minimitzar l’impacte sobre la societat d’una crisi generalitzada, certament; però enormement agreujada per la ineptitud i deslleialtat del Govern espanyol.
Per tant, la Diputació de Lleida té molt clara una cosa: si fins ara ens hem centrat bàsicament en un municipalisme basat en la creació d’infraestructures, serveis, etc.), la resposta a l’actual conjuntura econòmica passa per posar l’accent en un municipalisme més social; el qual, sense desatendre les activitats pròpies d’una administració de segon grau, prioritzi l’acció de govern en solucionar les necessitats bàsiques i més immediates dels ciutadans.
És en aquesta línia que la Diputació de Lleida ha fet una aportació de recursos extraordinària destinada a sufragar la despesa executada pels ajuntaments durant el curs escolar 2012/2013 per al finançament de les llars d’infants amb una partida de 3,9 milions d’euros, els quals es distribuiran en 875 euros per plaça matriculada de les 163 llars d’infants que hi ha en un centenar de municipis lleidatans.
Hem adoptat aquesta mesura en resposta a la clara asfíxia econòmica que pateix la Generalitat per part de l’Estat espanyol i perquè des de fa molt temps existeix una franca coordinació institucional en clau de país entre Generalitat, diputacions, consells comarcals i ajuntaments, per fer front a aquestes i altres dificultats a què es veuen sotmeses les famílies catalanes.
Aquesta línia de subvenció se suma als 680.000 euros del pressupost de 2013 que la Diputació de Lleida destina a ajudar les 600 famílies de les comarques de Lleida excloses dels ajuts de transport i menjador escolar no obligatori.
La Diputació de Lleida no pot abstreure’s de la realitat d’emergència social que pateix Catalunya davant un estat que ens va sistemàticament a la contra i per això apostem per un model de municipalisme social, que doni resposta al dia a dia i a les necessitats reals i més bàsiques de la societat. Perquè primer són sempre les persones.

Joan Reñé i Huguet
President de la Diputació de Lleida
 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat