Article del president: 25 anys del Patronat de Turisme

ORIconstitucio_del_patronat_a_lestany_gentho_editora_2_6447_0_1

Aquesta setmana s’han acomplert els 25 anys de la constitució del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, l’acte fundacional del qual va tenir lloc el 18 de juliol de 1989 a l’estany Gento (Pallars Jussà), amb representants de tots els consells comarcals i de les principals associacions i entitats dels sectors econòmic i turístic lleidatà.

Des de la seva creació, la funció del Patronat ha consistit en la promoció dels atractius i productes turístics de tota la demarcació de Lleida des d’una òptica integral, utilitzant les eines de comunicació i màrqueting per posicionar la marca “Ara Lleida” als diferents mercats. L’“Ara Lleida” neix en un moment en què l’economia de determinades comarques havia sofert un daltabaix, els sectors primaris havien perdut molta consistència –sobretot el sector agroramader de les comarques de muntanya– i calia plantejar i buscar noves sortides econòmiques.

I el resultat ha estat que durant aquests 25 anys de funcionament, el Patronat ha posicionat les terres de Lleida, de la plana a la muntanya, com una destinació turística privilegiada, amb una oferta de neu, d’esports i activitats de turisme actiu, de turisme rural, de natura i gastronomia d’alta qualitat.

La creació d’un patronat com el de la Diputació de Lleida ha propiciat que el sector turisme hagi mantingut un desenvolupament transversal i equilibrat. L’acció sobre el territori s’ha fet de forma progressiva i homogènia, però intensificant les particularitats de cada comarca i de cada àmbit territorial, ja sigui del pla com de la muntanya.

Ens trobem davant de nous canvis que acabaran dibuixant un mapa d’oferta encara més divers per oferir un producte final que estigui d’acord amb una demanda cada vegada més exigent.

I en tot aquest procés, més que la promoció, hi jugarà també un paper fonamental una estreta col·laboració entre els sectors públic i privat, un ús més efectiu de les comunicacions digitals i una obertura de mercat més global. Ens cal un major posicionament a la xarxa i pensar més en clau d’internacionalització perquè el nostre mercat és el món.

El cas de “Perseguits i salvats” (la senyalització de quatre rutes d’evasió de refugiats jueus a través del Pirineu de Lleida durant la Segona Gran Guerra) és un bon exemple d’obertura de l’oferta turística (a un visitant amb interessos culturals) i una aposta de la Diputació per una planificació turística basada en la transversalitat.

El sector Turisme, conjuntament amb l’Agroalimentari, és un dels puntals de l’economia lleidatana, amb una gran importància per al desenvolupament social i econòmic del territori. La seva aportació al PIB se situa al voltant del 14%. És un dels dos sectors econòmicament i ocupacionalment més dinàmics de tot l’entramat productiu lleidatà. I d’això en som plenament conscients, tant des de la Diputació com des del territori.

Modestament, el treball de tots aquests anys del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida (amb la marca “Ara Lleida” i el premi internacional de premsa Pica d’Estats) crec que ha incidit positivament en el posicionament actual del nostre territori als mercats interiors i exteriors. Però hem de pensar que cada dia tenim reptes més importants, ofertes d’altres llocs i més competència.

Per això, des de la Diputació de Lleida volem fer un pas més en la promoció del turisme i en la professionalització del sector i estem treballant amb la Universitat de Lleida (UdL) la possibilitat de desenvolupar una Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya per enfortir la marca turística que hem desplegat l’últim quart de segle.

Aquest vint-i-cinquè aniversari del Patronat de Turisme em dóna peu a agrair al sector i tots els presidents i governs de la Diputació, els responsables, tècnics i personal del Patronat el seu esforç continuat a posar en valor el patrimoni turístic de les terres de Lleida.

Joan Reñé i Huguet

President de la Diputació de Lleida

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.70.41.17
premsa@diputaciolleida.cat