Aprovat per unanimitat el pressupost de la Diputació, per primer cop en 26 anys

ORIvotacio_unanime_al_ple_de_pressupostos_2012_editora_2_5048_0_1

El president destaca la responsabilitat de tots el grups en el seu vot afirmatiu a uns comptes que ascendeixen a un consolidat de 87.246.111,18 euros i amb dos eixos d’actuació prioritaris: l’atenció al món municipal i la disminució de l’endeutament


En les Bases d’Execució del Pressupost, se simplifiquen els tràmits de justificació de subvencions perquè els ens locals puguin accedir als recursos amb més celeritat

Per primer cop des de l’any 1985, el pressupost de la Diputació de Lleida s’ha aprovat amb el vot afirmatiu de tots els grups representats al Ple. Vint-i-sis anys després de l’última vegada que es va produir aquesta unanimitat, aquest divendres l’equip de Govern, format pels grups de CiU i CDA, i els grups de l’oposició, PSC, ERC i PP, han coincidit en el vot afirmatiu al pressupost general de la Corporació i dels seus organismes autònoms per a l’any 2012, que ascendeix a un total consolidat de 87.246.111,18 euros.

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha volgut destacar la responsabilitat de tots els grups amb el sentit positiu del seu vot a uns comptes que tenen com a eixos prioritaris les transferències al món municipal i la rebaixa de l’endeutament global de la Corporació, per tal de situar el rati legal del 140% actual al 122,8%. “S’ha demostrat un exercici de responsabilitat de tots plegats. És necessari que les institucions fem un esforç per posar-nos d’acord en allò que convé, que en el cas de la Diputació és atendre les necessitats dels ajuntaments”, ha dit Reñé.

En relació amb les transferències al món local, el president de la Diputació, ha destacat que els comptes per al 2012 destinen directament als ajuntaments i als consells comarcals més de 30 milions d’euros, amb un increment de les ajudes genèriques en un 11%, i del 13% en el cas de les ajudes dedicades a la despesa corrent. Al mateix temps, es garanteixen totalment les aportacions als plans d’obres per tal que cap ajuntament tingui dificultats per fer front als seus compromisos durant tot l’any i se sufraga una part important de la despesa en transport escolar no obligatori.

Així mateix, segons ha explicat el president de la Diputació, aquesta voluntat de priorització d’atenció al món local es concreta també en les mateixes Bases d’Execució del Pressupost, que incorporen modificacions per tal de simplificar els tràmits de justificació de subvencions adreçades als ens locals. Aquestes simplificacions permetran que els ajuntaments, sempre complint el que estableix la Llei, tinguin més facilitats a l’hora d’accedir als recursos de la Diputació.

El pressupost consolidat de la Diputació de Lleida per a l’any 2012 suposa una rebaixa d’un 9% si es compara amb el de l’exercici actual, descens que és conseqüència d’un ajust generalitzat en el capítol de despeses i d’una previsió d’ingressos que el president de la Corporació ha qualificat de realista i prudent.

Tal com ha destacat Joan Reñé, es tracta d’un pressupost de contenció i d’austeritat, que s’ha confeccionat amb rigor, tenint en compte l’obligació de la Diputació de retornar 26,3 milions d’euros per la liquidació negativa per la participació als impostos l’any 2009, així com també la voluntat de l’equip de govern de reduir l’endeutament de la Corporació en 15M€, i de prioritzar, donat els problemes de finançament del món local, les transferències als ajuntaments i als consells comarcals, per davant de les grans inversions en infraestructures.

Concretament, en relació amb la despesa, tots els capítols del pressupost experimenten una variació a la baixa amb l’excepció de la despesa financera derivada de les operacions de préstec concertades per la Diputació de Lleida en els darrers exercicis i l’evolució dels tipus d’interès.

Durant la seva intervenció en el ple, el president de la Diputació de Lleida, també ha destacat el diàleg que hi ha hagut entre l’equip de govern i els grups de l’oposició en el procés d’anàlisi i revisió de la proposta de pressupost abans de ser sotmesa a aprovació del ple.

Lleida, 23 de desembre de 2011

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat