Aprovació definitiva del pressupost de la Diputació de Lleida per al 2016

Reñe_ple_desembre_2015_003_SLI

Ple_desembre_2015_002_SLI

Aquesta aprovació permetrà començar a executar el pressupost de 103.661.349 € a partir del mes de gener

La Diputació de Lleida ha celebrat aquest dimecres el darrer ple de la corporació de 2015, en el transcurs del qual s’ha aprovat de forma definitiva el pressupost general de la Diputació de Lleida, dels seus organismes autònoms i altres ens dependents per a l’exercici 2016, una vegada superat el període d’al·legacions després de l’aprovació inicial pel Ple el passat mes de novembre.

Els comptes per al 2016 tenen com a prioritats el suport als ajuntaments i als consells comarcals (amb 40 M€ de transferències directes o inversions al món local), el sanejament de la institució, la promoció de l’economia de les terres de Lleida i una notable inversió en noves tecnologies per modernitzar la corporació en termes d’administració electrònica i transparència.

Entre les novetats destaca la nova línia per la millora de camins, que s’afegeix a les línies que continuaran vigents, com el Pla Específic i el Pla d’Aigües.

En el ple d’aquest mes de desembre també s’ha acceptat la delegació a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la gestió i recaptació de diferents impostos i sancions dels ajuntaments de Vinaixa i Balaguer respectivament.

Igualment, s’ha ratificat el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i la Diputació de Lleida per desenvolupar el programa de Batxillerat Internacional a l’Institut Josep Lladonosa i s’ha donat compte del període mig de pagament del mes de novembre de 2015.

Finalment, s’ha aprovat una moció perquè tots els pagaments a l’Agència Tributària (AEAT), d’IVA i IRPF, es facin a través de l’Agència Tributària Catalana.

Lleida, 23 de desembre de 2015

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat