Alliçonadora actuació del món local, de Joan Reñé

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Després dels devastadors aiguats que ha patit la Val d’Aran i el Pallars Sobirà, així com els danys que la calamarsa ha provocat en diferents explotacions de les Garrigues, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Noguera, voldria expressar públicament el suport de la Diputació de Lleida a tots i cadascun dels pobles, però especialment, a les persones que estan patint directament els perjudicis d’aquests temporals i oferir de nou a les autoritats locals i comarcals competents el màxim suport d’aquesta institució en tots aquells àmbits on pugui ser present.

Aquests episodis imprevistos d’inundacions i calamarsa ens recorden dissortadament la precarietat del cicle natural de la vida i els canvis sobtats a què es pot veure abocada una societat i un territori determinats en qüestió de moments. Però també ens serveixen per reflexionar sobre com n’és d’important l’atenció i la gestió dels serveis des de la proximitat i el compromís voluntari d’alcaldes i de regidors amb la seva comunitat.

En el cas del Pirineu, de la nit al dia centenars de veïns van haver de ser desallotjats de les seves cases, les carreteres tallades i severs danys en els serveis bàsics d’aigua potable, gas i electricitat. L’acció directa i la coordinació immediata del Conselh Generau, del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i dels ajuntaments de les dues comarques va evitar que els estralls de la riuada fossin encara majors. En el cas de la pedregada, els alcaldes de la plana van demostrar també una capacitat de resposta excepcional per estar al costat dels pagesos i per elevar la seva queixa en la recerca de mesures que minimitzin els estralls.

Una actuació, se’ns dubte, alliçonadora, que referma que els governs locals són necessaris perquè les demandes dels ciutadans siguin ateses amb la màxima celeritat possible; perquè les persones se sentin confortades quan es troben en situacions sobrevingudes com les esmentades anteriorment.

Aquesta atenció respectuosa amb l’especificitat territorial és insubstituïble i inassolible per administracions superiors, com és el cas de la Diputació de Lleida. I malgrat això, el Govern espanyol es manté en posicionaments que contraven aquestes obvietats i plantegen la transferència de serveis si no s’assoleixen determinats costos estàndards.

Pel que en coneixem fins al moment, l’avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local de l’estat espanyol serà una normativa agressiva amb la realitat de les nostres comarques, bastida per petits municipis en un territori extens.

A hores d’ara, a ni ningú se li escapa que cal eliminar les duplicitats competencials allí on es presentin, però aquest criteri universal de “una competència exercida per una única administració” no ha de ser un pretext que aboqui els pobles petits a la pèrdua de serveis.

Serà difícil que el govern espanyol, en el seu afany recentralitzador, canviï una sola coma del seu redactat. Per això, des de la Diputació de Lleida considerem que la nova Llei de Governs locals de la Generalitat de Catalunya ha de ser la garantia per millorar i blindar l’Administració local catalana a nivell competencial i també per exigir que la reforma del règim jurídic local vagi de la mà de la tan demanada i necessària llei de finances locals.

És per això que, en el transcurs de la reunió mantinguda aquest mateix divendres amb els presidents de tots consells comarcals i els alcaldes de les capitals de comarca, vaig emplaçar els representants de tots els ens locals de Ponent a treballar conjuntament per aconseguir un text normatiu molt més precís i contundent, amb l’objectiu final que les administracions més properes als ciutadans com són ajuntaments, consells i diputacions puguem treballar de forma conjunta a favor de les persones i del nostre territori.

El món local serà sempre l’administració més propera a les necessitats dels ciutadans, la més curosa en la gestió dels recursos, i per això, ara que es plantegen nous escenaris en l’administració, cal que exigim garanties pressupostaries i de qualitat que el preservin i que li donin més força encara per garantir els serveis als ciutadans des de la proximitat.

Joan Reñé i Huguet
President de la Diputació de Lleida

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat