Aliança estratègica entre el SAM de Lleida i el de Tarragona

Presentacio_ACTIO_WEB

La Diputació de Lleida i la Diputació de Tarragona col·laboren estratègicament per al desplegament de l’administració electrònica a la demarcació de Lleida. Aquesta col·laboració permetrà donar suport de primer nivell a tots els secretaris i interventors de tots els pobles així com a tots els consells comarcals, pel que fa a l’assessorament jurídic, economicofinancer i tecnològic. Així ho ha explicat el president Joan Reñé, que s’ha reunit amb el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Lleida (COSITAL).

Amb col·laboració del SAM de Tarragona i el SAM de Lleida, es podran tenir constantment actualitzats tots els continguts legislatius així com els modelatges de procediments administratius amb la garantia i seguretat jurídica que necessiten els nostres secretaris i interventors, alhora que se’ls podrà oferir un bon servei en l’exercici del control financer als municipis, cosa que estableix la Llei.

Un altre dels avantatges serà la unificació de criteris i sistemes de treball dels ens locals i Consells.

Tot això s’ha aconseguit gràcies al compromís ferm del president de la Diputació en la seva aposta per millorar els serveis que s’ofereixen els municipis i Consells. Aquest compromís comporta l’ampliació del SAM de Lleida.

A partir del darrer trimestre d’aquest any, tècnics de la Diputació de Lleida i Tarragona començaran la implantació definitiva de l’administració digital al territori de Lleida.
Aquesta implantació es farà mitjançant la plataforma Actio, desenvolupada per la Diputació de Tarragona, a partir de l’experiència de més de 30 anys donant suport i coneixent perfectament les necessitats reals dels ajuntaments i Consells.

Amb aquest sistema “d’automatització de serveis administratius”, la Diputació de Lleida pretén afavorir una relació “més còmoda i fluïda” amb els ajuntaments i Consells Comarcals, al mateix temps que dona compliment a la normativa vigent quant a administració electrònica i també al servei d’assistència en l’exercici del control financer.
Actio és un sistema que permet guanyar en “agilitat, eficàcia i transparència” en les relacions de la ciutadania amb els seus ajuntaments, consells comarcals i altres administracions i s’implantarà amb la col·laboració de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
Lleida, 21 de setembre de 2018

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat