AFECTACIÓ TERMINIS DELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS PEL COVID 19

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La Presidència de la Diputació, i en aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, us recorda que tots els terminis dels tràmits administratius que estan en marxa han quedat interromputs i en conseqüència es congelen les dates límits i s’allarguen tan com s’allargui la crisi:

 

Disposició addicional tercera. Suspensió de terminis administratius:

  1. Es suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial decret o, si s’escau, les pròrrogues de la mateixa.

 

També us vol dir que des de la Diputació de Lleida s’han reforçat les oficines virtuals per facilitar que es puguin continuar fent les gestions necessàries però que no calgui fer-les de forma presencial.”

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat