Acord entre la UdL i la Diputació de Lleida per al desplegament del doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal

Acord_veterinaria_002_SLI

Acord_veterinaria_003_SLI

La Diputacio de Lleida finançarà la totalitat de la inversió que es requereix per a la construcció dels edificis i equipaments, que ascendeix a 6,2 M€

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, i el rector de la Universitat de Lleida (UdL), Roberto Fernández, ho traslladaran a un conveni de col·laboració que farà possible la construcció de dues noves infraestructures

 

La Diputació de Lleida finançarà amb 6,2 milions d’euros la totalitat de la inversió necessària perquè la Universitat de Lleida (UdL) pugui desenvolupar el doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal amb tots els equipaments necessaris a partir de l’any 2017.

Es tracta d’un edifici destinat a quiròfans a Torrelameu i un aulari al Campus Universitari de l’ETSEA, a Lleida. Un cop finalitzada la seva construcció, la corporació lleidatana cedirà l’ús dels mateixos a la Universitat de Lleida per un termini de 50 anys a comptar des de l’1 d’octubre de 2017.

L’acord institucional, que es traslladarà en un conveni marc, aprofita les sinergies i el potencial de les instal·lacions del Centre d’Estudis Porcins i el Centre de Ciència i Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA) que la institució ha construït a la Noguera i suposa una descentralització de l’oferta formativa de la Universitat de Lleida.

L’objectiu és cobrir les necessitats formatives dels estudiants del doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal i així desenvolupar tota la potencialitat que suposa aquesta titulació, que fou àmpliament reivindicada per la Universitat de Lleida i la Diputació de Lleida com a eina de progrés per a un territori on el sector ramader té un pes estratègic.

Així ho han anunciat aquest dimarts en roda de premsa el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé; el rector de la UdL, Roberto Fernández, i el president del Consell Social de la UdL, Ramon Roca.

En el transcurs de la mateixa, Reñé ha manifestat la seva “satisfacció” per aquest acord que permetrà “donar garanties i viabilitat als estudis de Veterinària i Ciència i Producció Animal convertint-se en un referent universitari i una clara eina de suport directa al sector productiu ramader i agrícola de Lleida”.

Reñé ha afegit que les institucions es comprometen a fer possible uns estudis d’alt nivell i que els estudiants tinguin elevades garanties d’excel·lència.

Per la seva part, el rector de la UdL ha explicat que les dues institucions es posen al servei del territori per ajudar a consolidar aquests estudis “com un element bàsic de motor de desenvolupament econòmic i social de les comarques lleidatanes” i ha afegit que la doble ubicació dels equipaments era la més indicada per la titulació.

El president del Consell Social de la UdL, Ramon Roca, ha destacat la col·laboració institucional per fer possible aquest projecte i ha indicat que el procés s’ha allargat, però no per desavinences, sinó perquè s’anava millorant, “cada pas que donàvem millorava l’hospital, les ubicacions i el personal”.

Característiques dels dos edificis:

Un edifici destinat a quiròfans docents veterinaris al costat de les instal•lacions del Centre d’Estudis Porcins i del Centre de Ciència i Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA) a Torrelameu.

Aquest equipament cobrirà les necessitats formatives de l’estudiant i serà el nucli de l’hospital veterinari de referència a les comarques de Lleida i el nucli del Campus Universitari de Torrelameu.

Tindrà una superfície mínima de 435 metres quadrats amb quatre consultes externes, dues sales d’anestèsia i prequiròfans, dos quiròfans, una sala d’hospitalització, una morgue, un quiròfan mòbil i altres unitats complementàries.

El cost assumit en la seva totalitat per la Diputació de Lleida ascendeix a 3.397.000 euros.

Un segon edifici que es destinarà a l’aulari i equipament docent, laboratori analític i sala de necròpsies dels serveis hospitalaris veterinaris.

Es construirà al Campus Universitari de l’ETSEA a Lleida, a una finca propietat de la UdL cedida a la Diputació de Lleida pel termini de 50 anys, a comptar de la formalització de l’escriptura pública de constitució del dret de superfície.

Aquest edifici configurarà, conjuntament amb el nou edifici de quiròfans docents ubicat al Campus Universitari Veterinari de Torrelameu, l’hospital veterinari de referència a les comarques de Lleida.

Comptarà amb una superfície construïda de 1.238 metres quadrats en tres plantes i disposarà d’una sala de necròpsies, una cambra de refrigeració, una cambra de congelació, vestidors per al professorat i l’estudiantat, quatre aules docents, un laboratori docent, deu despatxos de professorat, un laboratori de sanitat i una sala de fotografia.

El cost assumit en la seva totalitat per la Diputació de Lleida ascendeix a 2.868.000 euros.

Els dos equipaments estaran operatius l’any 2017, ja que seran necessaris per a la realització d’assignatures del segon quadrimestre del curs 2016-2017 i del primer quadrimestre del curs 2017-2018.

Suma d’esforços en benefici de l’excel•lència dels estudis

Ambdues institucions coincideixen en la importància estratègica que suposen els estudis de Veterinària i Ciència i Producció Animal i en la necessitat de dotar-se d’infraestructures bàsiques per assolir el nivell d’excel·lència necessari per a la demarcació de Lleida.

L’objectiu és convertir-la en un dels principals espais de formació, d’investigació i de transferència de coneixement sobre el món ramader i veterinari.

Lleida, 9 de febrer de 2016

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat