Xarxa viària

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Estat de la xarxa viària

Estat de les carreteres

La informació de les carreteres de la Diputació de Lleida a l’instant.

Entra en funcionament un nou servei per informar al moment de l’estat dels 824 quilòmetres de carreteres de titularitat de la Diputació de Lleida. Per accedir-hi des del dispositiu mòbil, tableta o web, cal que cliqueu al següent enllaç:

Mapa d'incidències

Visor d’incidències actives i programades (planificades) a les carreteres gestionades per la Diputació de Lleida. Es tracta d’un visor ràpid i fàcil d’utilitzar, que a més permet imprimir el mapa de carreteres així com ubicar la posició de l’usuari.

Desenvolupat sota la plataforma SITMUN, aquest visor ens permet visualitzar qualsevol incidència en les vies gestionades pel Servei de Vies i Obres de la Diputació de Lleida, informant-nos de tipus d’actuació, vials afectats, durada prevista i nivell de restricció de la circulació.

Es troba també disponible per a dispositius mòbils (telèfons i tauletes), molt simplificat i adaptat a les pantalles tàctils, i més petites, d’aquest tipus de dispositius.

Finalment, tota la informació d’incidències en curs i programades es publica mitjançant serveis wms, wfs. Per a més informació, consulteu la  pàgina de geoserveis de la Diputació de Lleida

Conservació, condicionament i millora de la xarxa viària

L’acció sobre la xarxa local de carreteres a Lleida se centra en la conservació, el condicionament i la millora dels 800 quilòmetres de carreteres de titularitat provincial, l’actuació en vies de funcionalitat local i manteniment de camins municipals. La Diputació de Lleida prioritza la cooperació i la coordinació entre ens locals per optimitzar la conservació de la xarxa viària actual i la creació de noves infraestructures adequades a les necessitats reals de la població, que incideixen directament en l’equilibri del territori.

El Pla Específic de la Diputació de Lleida (2013-2016) contempla una partida d’un milió d’euros per fer front a les despeses generades per actuacions de manteniment en la xarxa de vies municipals. El programa d’ajuts a la millora de la xarxa de camins locals es destina a obres de reparacions menors i de conservació i manteniment que realitzen els consells comarcals de Lleida i el Conselh Generau d’Aran. Les darreres tendències en enginyeria de camins –idea compartida pel sector Turisme– apunten que, a més d’eines de desenvolupament territorial, les carreteres locals i supracomarcals són equipaments imprescindibles a l’hora d’accedir a zones de gran valor paisatgístic, per la seva mínima afectació sobre el terreny. La conservació, el condicionament i la millora de la xarxa viària lleidatana repercuteixen directament en el territori i indirectament en la vertebració del país.

 

Millora de la seguretat i prevenció d’incendis

Aquest és un altre element a tenir en compte, donada l’orografia del territori de Lleida. La sega del material arbustiu que creix al costat de les carreteres és una actuació de conservació de la carretera que es desenvolupa durant els mesos d’estiu i aporta més seguretat a l’usuari (més amplitud de calçada, millora de la visibilitat en cruïlles i bifurcacions, i augment del grau de detecció de la senyalització vertical). Aquest tipus d’actuació minimitza el risc d’incendi per propagació en zones forestals properes a les carreteres.

El manteniment adequat de l’estat dels ferms, els vorals, els talussos i la senyalització vertical i horitzontal de les vies de comunicació també formen part del pla de conservació vial de la Diputació de Lleida, el qual té com a primer objectiu unir territoris, poblacions i persones amb la màxima seguretat i celeritat.

 

Pla de Viabilitat Hivernal

A través del Servei de Vies i Obres (SVO), la Diputació de Lleida elabora cada any un pla d’actuació, coordinació i informació per a la xarxa viària de les comarques de Lleida. L’objectiu del pla és minimitzar l’impacte de nevades, gelades i situacions climatològiques d’emergència a les carreteres directament gestionades per la corporació.

El Pla de Viabilitat Hivernal, incorporat al contracte de conservació semiintegral de les carreteres de la Diputació de Lleida, es coordina amb el programa NEUCAT de la Generalitat de Catalunya i es divideix en tres àrees territorials d’actuació i diversos nivells d’emergència.

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) remet cada dia al SVO informació sobre les previsions de nevades i, en funció de la importància de les previsions i del grau real d’innivació, es creen diferents estats d’alerta o emergència.

Els serveis tècnics de la Diputació de Lleida trameten als ajuntaments una comunicació amb el telèfon 24 hores de les empreses encarregades del servei a cada zona, amb un programa d’actuacions i previsions per realitzar una acció coordinada amb els plans d’actuació municipal i el Servei Català de Trànsit.

El SVO reserva anualment unes 5.000 tones de potassa, 2.000 de les quals es distribueixen directament als ajuntaments i la resta a les carreteres.

Més informació

Catàleg de carreteres de la Diputació de Lleida 2020 (PDF) Catàleg de carreteres de la Diputació de Lleida 2019 (PDF) Catàleg de carreteres de la Diputació de Lleida 2018 (PDF) Catàleg de carreteres de la Diputació de Lleida 2017 (PDF) Catàleg de carreteres de la Diputació de Lleida 2016 (PDF) Catàleg de carreteres de la Diputació de Lleida 2015 (PDF) Catàleg de carreteres de la Diputació de Lleida 2014 (PDF) Catàleg de carreteres de la Diputació de Lleida 2013 (PDF) Pla d'Aforaments 2019 Pla d'Aforaments 2018 Pla d'Aforaments 2017 Pla d'Aforaments 2016 Pla d'Aforaments 2015 Pla d'Aforaments 2014 Informe Estadístic del Pla d'Aforaments 2003-2013 Carta Europea de la Seguretat Vial Xarxa de Carreteres