4 M€ per a la millora de les cadenes de valor agroalimentàries a les comarques de Lleida

PECT_Agrobiofood_01

PECT_Agrobiofood_02

PECT_Agrobiofood_03

PECT_Agrobiofood_04

El president de la Diputació de Lleida ha donat el tret de sortida del PECT AgroBioFood Ponent per consolidar i reforçar una estructura territorial d’innovació col·laborativa i altament especialitzada a les terres de Lleida, per fomentar la resiliència de la producció agroalimentària, tenint en compte les tendències alimentàries, el canvi climàtic, el relleu generacional i la modernització dels regadius

 

AgroBioFood  s’integra en el  Projecte Tractor 7, un dels vuit presentats per la Corporació, el passat dia 14 de maig, per contribuir a articular l’ecosistema territorial d’innovació necessari per impulsar la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran

 

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat del vicepresident del Patronat de Promoció Econòmica, Carles Gibert; la primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Bell-lloc, Rosa Buira; el Cap d’Unitat de Serveis Empresarials de la FCAC, Domènec Vila; la gestora de projectes de l’IRTA, Ester Badia; el secretari d’ARCA, Francesc Lluch, i el gerent de la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell, Xavi Díaz, han presentat aquest divendres el Projecte d’Especialització Competitiva Territorial (PECT) Agrobiofood Ponent, un projecte destinat a consolidar i reforçar una estructura territorial d’innovació oberta i col·laborativa altament especialitzada a les terres de Ponent, i per a la millora de la capacitat de resiliència i productivitat del sector agroalimentari.

 

El projecte compta amb un pressupost de  4.046,192,13 €, cofinançat en un 50% per la Generalitat de Catalunya, un 25% per la Diputació de Lleida i el 25% restant repartit entre les entitats participants.

 

AgroBioFood Ponent està coordinat per la Diputació de Lleida i en el qual participen com a socis el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i la Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell.

 

El president de la Diputació ha destacat que “es tracta d’un projecte especialitzat en el desenvolupament de solucions innovadores que  fomentin la resiliència de la producció agroalimentària, tenint en compte les tendències alimentàries, el canvi climàtic, el relleu generacional i la modernització dels regadius”.

 

Segons Joan Talarn, el PECT Agrobiofood Ponent “fomenta la millora de les cadenes de valor agroalimentàries”, i ha recordat que “la Diputació de Lleida participa en tres d’aquests projectes , en dos com a coordinador i en un altre com a soci. Es tracta dels projectes Agrobiofood, Green&Circular i Biomarkets”.

Aquesta iniciativa, que va començar al 2019 i està previst que finalitzi al desembre del 2022, s’ha presentat aquest matí, a la sala d’actes de la Diputació de Lleida, amb la participació de totes les entitats implicades per tal de posar en valor la importància d’aquest projecte per a la millora, consolidació i reforç de les cadenes de valor agroalimentàries a les comarques de Lleida, creant una estructura territorial d’innovació col·laborativa i altament especialitzada, per fomentar la resiliència de la producció agroalimentària, tenint en compte les tendències alimentàries, el canvi climàtic, el relleu generacional i la modernització dels regadius.

 

Carles Gibert, ha explicat que “d’ençà del 2019 la Diputació està impulsant el Projecte Estratègic per a la Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, com a instrument de planificació estratègica compartida que ens permeti avançar cap a l’assoliment d’una visió de futur consensuada amb les principals institucions del territori”. Ha afegit que “el total dels 4 M€ de pressupost és distribueix entre  infraestructures i equipaments, dotació de serveis i eines TIC, recursos humans i costos indirectes, en la proporció que podeu veure a la imatge”.

 

El projecte d’especialització i competitivitat territorial AgroBioFood s’integra en el  projecte tractor 7, un dels vuit projectes per contribuir a articular l’ecosistema territorial d’innovació necessari per impulsar la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, que va presentar la Diputació de Lleida, el passat dia 14 de maig.

 

L’àmbit prioritari d’especialització del PECT Agrobiofood és la millora de les cadenes de valor agroalimentàries, i  juntament amb els PECTs Green&Circular, Biomarkets i INNO4AGRO, contribuirà a configurar un ecosistema d’innovació altament especialitzat i descentralitzat per afavorir la innovació en els set àmbits prioritaris identificats.

 

Rosa Buira ha explicat que el nou espai supracomarcal de Bell-lloc “està obert a tot el territori i té com a objectius prioritaris crear un seguit de programes per impulsar la innovació, oberta i col·laborativa orientada a millorar la resiliència i la transformació del sector agroalimentari”.

 

Domènec Vila ha insistit, per la seva banda, que “el que cal és incorporar talent identificant els nous models i els nous reptes que, les Cooperatives en particular, però tot el sector del territori s’hi puguin adaptar”.

 

En el seu torn, Ester Badia ha destacat que, des de l’IRTA, el que es pretén “és impulsar un centre de referència a Lleida per desenvolupar productes i implantar noves tècniques en la gestió de riscos sanitaris que estan arribant a causa del canvi climàtic i que estan afectant els nostres cultius”.

 

Francesc Lluch ha dit que “totes les crisis porten una oportunitat” i cal fer-ho “estimant la terra. Cal afrontar amb mentalitat positiva les adversitats, avançar-se als esdeveniments i ser creatius i innovadors. I aquest és el nostre horitzó”.

 

Finalment, Xavier Diaz ha destacat que “nosaltres voldríem contribuir en aquesta transformació, incrementant l’autonomia alimentària del país”.

 

Implicació dels socis en el projecte AgroBioFood Ponent

 

Els PECT són projectes col·laboratius liderats per entitats públiques locals que afavoreixen la innovació com a motor de transformació econòmica del territori.

 

El PECT AgroBioFood compta amb 6 socis i la coordinació de la Diputació de Lleida i té l’objectiu d’afavorir la innovació específica vinculada a la millora de la producció alimentària, com a resposta als reptes vinculats al canvi climàtic, les noves tendències alimentàries i la manca de relleu generacional.

 

Cadascun dels socis lidera una operació específica per contribuir als objectius del projecte col·laboratiu:

 

  • Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida:

S’encarregarà de la creació de l’Observatori 4.0 de recursos endògens agroalimentaris i mediambientals. Es tracta d’una base de dades que ha de permetre  valorar i analitzar el potencial productiu dels nostres espais agraris tenint en compte  la incidència  del canvi climàtic i les tendències alimentàries a nivell europeu.

 

  • Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell

Posarà en marxa  l’ECOFood-Hublab, un espai amb uns programes i serveis específics per impulsar la innovació orientada a millorar la resiliència del sector agroalimentari i la funcionalitat dels serveis ecosistèmics.

 

L’ ECOFood-Hublab s’integrarà  en l’ecosistema d’innovació territorial per a la transformació, juntament amb la resta d’espais d’innovació especialitzada en altres àmbits prioritaris identificats.

 

  • Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Lidera l’operació Demanda Agrobiofood, per identificar nous models productius i cadenes de valor que responguin a les demandes vinculades a les noves tendències alimentàries.

 

Treballaran per generar les condicions favorables en el territori perquè es desenvolupin nous models de negoci associats a les noves tendències en consum d’aliments en els mercats europeus maximitzant l’aprofitament i valorització dels recursos naturals i humans disponibles integrant-hi el talent i la innovació com a elements claus en la seva sostenibilitat.

 

  • Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Desenvoluparà el Plant Health, un hub d’innovació en sanitat vegetal per a la sostenibilitat i resiliència del sector agroalimentari.

 

Posaran en funcionament a Lleida un centre de referència en l’àmbit de la Mediterrània en el desenvolupament de productes i la implantació de noves tècniques per gestionar els nous riscos sanitaris que afecten els cultius com a conseqüència del canvi climàtic.

 

  • Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)

Impulsarà els Espais Test Agrobiofood, com a infraestructura  singular de validació d’innovacions vinculades a la millora de la resiliència del sector agroalimentari.

 

Treballaran per estructurar el teixit productiu de les petites i mitjanes empreses agroalimentàries. Experimentar amb eines innovadores de suport a l’emprenedoria rural. Fomentar i garantir els processos de relleu generacional en el sector agrari i en el món rural. Innovar amb els processos de co-creació de polítiques públiques de suport a les activitats emergents, i potenciar els nous cultius de futur en els ecosistemes de les comarques de Ponent.

 

  • Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell (CGRCU)

Lidera l’operació Regadiu Ecosistèmic, un projecte pilot per a la creació d’una infraestructura ecològica vinculada a la modernització dels Canals d’Urgell.

 

Treballaran en:

  1. La definició del model d’infraestructura verda per la modernització dels Canals d’Urgell que propiciï una optimització en el transport de l’aigua, la conservació de la biodiversitat, la preservació del paisatge, la restauració de les zones seminaturals, la incorporació de mesures específiques per a la conservació de la fauna, la potenciació d’una xarxa viaria de transport apta per a usos no motoritzats, la conservació del patrimoni arquitectònic-industrial i la generació de recorreguts i rutes d’interès per a la promoció del territori.
  2. Projecte pilot de millora d’un tram de la 1a Sèquia Principal per aplicar el model definit.
  3. Avaluació i anàlisi comparada dels serveis ecosistèmics abans i després de la modernització-pilot amb criteris d’infraestructura verda.

 

Lleida, 28 de maig de 2021

 

 

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat