Serveis per als ajuntaments

La Diputació de Lleida, en tant que institució supramunicipal, treballa al servei dels ajuntaments i de la ciutadania, en col·laboració amb els consells comarcals i la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de garantir l’estat de benestar de totes les persones en qualsevol punt de les terres de Lleida.

En aquest sentit, la tasca de la Diputació de Lleida se centra en desenvolupar al màxim les potencialitats del territori a tots els nivells per tal d’oferir el millor servei a les persones dels 231 municipis representats. A més, les actuacions de la Diputació al territori mostren una clara voluntat d’equitat municipal i d’equilibri territorial.

Oficina Tècnica de Transparència i LOPD
Oficina Tècnica de Transparència i LOPD
Actuacions de la Diputació
Actuacions de la Diputació al territori
Catàleg de serveis i ajuts
Serveis, subvencions i ajuts
Territori
Cercador de municipis
Cartografia
Cartografia