14 de les 25 empreses que han participat a la Jornada de Finançament han negociat 2,3 M€

Cambra_01

Cambra_04

Cambra_03

Cambra_02

Organitzada amb l’objectiu d’apropar al teixit empresarial del territori recursos per endegar i consolidar projectes de negoci, ha comptat amb la participació de les entitats financeres ENISA i CDTI,

 

Des del 2013, a través del servei de Finançament de GLOBALLEIDA, més de 325 empreses del territori han generat un volum negociat amb les diferents entitats de crèdit publicoprivades superior als 36 M€

 

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i el tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica i Emprenedoria, Paco Cerdà, acompanyats del secretari de la Cambra de Comerç de Lleida, Josep Maria París, han estat els encarregats de presentar la jornada i donar la benvinguda als assistents i als representants de les entitats financeres convidades ENISA i CDTI, a la  Ronda de Finançament,  que s’ha celebrat aquest dijous, al saló d’actes de la Cambra de Comerç de Lleida, i que ha comptat amb l’assistència del vicepresident i diputat del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Carles Gibert, i del diputat Francesc Sabanés.

 

La Ronda de Finançament organitzada conjuntament per GLOBALLEIDA, l’Àrea d’Emprenedoria i Empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i la Paeria de Lleida, ha començat  amb una xerrada informativa en la qual els representants de les entitats financeres ENISA i CDTI han presentat als assistents les principals línies i novetats financeres a les quals poden optar i han explicat les característiques dels diferents tipus de productes de què disposen i, als beneficiaris als quals s’adrecen, que en aquest cas són  empreses/emprenedors que tinguin algun projecte empresarial innovador, de recerca o desenvolupament de producte.

 

Després de la sessió informativa, de les 25 empreses inscrites, 14 han demanat  entrevistes individuals amb els tècnics de les entitats convidades (6 amb  CDTI i 8 amb ENISA), en què han pogut analitzar conjuntament i se’ls ha pogut  indicar a cada un dels interessats els productes i les condicions més adients per al seu projecte o sector. Com a resultat en les entrevistes individuals, s’ha negociat un volum total de finançament de 2,3 M€ per a una inversió plantejada per als seus projectes superior als 4 milions d’euros.

 

Les 25 empreses inscrites provenen dels sectors: agroramader (24%), industrial (28%), serveis (28%), construcció i immobiliari (8%) i altres sectors (12%). Pel que fa a la distribució territorial, són majoritàriament del Segrià (68%), Urgell (11%), Pla d’Urgell (7%), Noguera (3,5%), Garrigues (3,5%), Pallars Jussà (3,5%) i Baix Cinca (3,5%).

 

En la seva intervenció, Joan Talarn ha destacat la importància d’oferir aquest servei de finançament que té com a objectiu, facilitar l’accés al finançament a les empreses del conjunt del territori. Es tracta d’un servei molt demandat per les empreses que permet posar en contacte empreses i entitats de finançament que no tenen seu a Lleida i, amb el qual l’empresari pot conèixer en detall el vehicle financer que més s’adapta al seu projecte empresarial per tal de tenir més opcions d’aconseguir finançament.

 

“En el cas concret d’avui, les empreses assistents presenten projectes empresarials innovadors, de recerca o de desenvolupament de producte. Projectes que han de servir per transformar el teixit empresarial i impulsar la capacitat productiva, contribuint  així en el projecte de transformació econòmica del conjunt del territori, en el qual treballa la Diputació, basat en nous models de negoci competitius i sostenibles d’economia verda, circular i altament digitalitzada”, ha dit.

 

Per la seva part, Paco Cerdà ha incidit en el fet que  organitzar aquest tipus de jornada per acostar el finançament a les empreses és vital per millorar el desenvolupament i la competitivitat del nostre teixit empresarial.

 

GLOBALLEIDA realitza accions concretes d’assessorament financer, com les rondes o workshops i els programes especialitzats per a pimes. A més, impulsa la inversió privada al territori amb el Servei d’Atracció de Projectes, fet que vol dir que tots aquells projectes considerats viables es dirigiran a la societat d’inversions GLOBALLEIDA Inversions, SA. A més se’ls informarà d’altres xarxes de BA on el  seu projecte pot encaixar per tal que puguin ser avaluats i visibles per altres inversors. Dins d’aquesta àrea, també s’ofereix un servei de suport financer que els hi permeti tenir un millor accés al finançament públic i privat disponible al mercat, com l’orientació personalitzada a emprenedors i empreses i, l’acompanyament financer a les empreses de la Xarxa de Centres d’Empreses Innovadores.

 

Informació sobre les entitats convidades a la Ronda de Finançament

 

Empresa Nacional de Innovación, SA (ENISA): empresa de capital públic, adscrita al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a través de la Direcció General d’Indústria i de la PIME, proporciona finançament a llarg termini a emprenedors i empreses amb capacitat de desenvolupar models de negoci viables i innovadors. Aquest finançament no exigeix més garanties que les del propi projecte empresarial, amb imports des de 25.000 € fins a 1.500.000 €.

 

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI): és una entitat pública empresarial dependent del Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO). La seva missió és contribuir al canvi de model econòmic donant suport a les empreses en els seus desenvolupaments tecnològics per a la creació de nous processos, productes i serveis, o la millora substancial corresponent. Ofereix una atenció integral a l’empresa innovadora, tant en l’àmbit de finançament, internacionalització i altres serveis de valor afegit.

 

El CDTI ofereix una àmplia gamma d’instruments financers adaptats a cadascuna de les etapes de vida de les empreses innovadores (des de la fase de creació fins al creixement competitiu) i engloba activitats de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació tova. Part d’aquests instruments financers gaudeixen del suport de fons europeus a través del Fons Tecnològic.

 

Lleida, 15 de desembre de 2022

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat