El pressupost de la Diputació per a l’any 2024 supera els 164,4 milions, un 10% més que el del 2023

Projecte_pressupostos_01

Projecte_pressupostos_04

Projecte_pressupostos_03

Projecte_pressupostos_02

El govern l’aprovarà en la sessió plenària del proper dilluns 27 i espera un ampli suport dels grups de la corporació després que aquest matí ha rebut el vistiplau de la Comissió de Finances

 El president Joan Talarn ho justifica per tal que els ajuntaments puguin aprofitar el context favorable a la transformació del sistema econòmic lleidatà que afavorirà fixar població als municipis

 El vicepresident Agustí Jiménez ha destacat la partida destinada a Cooperació Municipal, que amb un increment del 15 %, ha de procurar simplificar i millorar el funcionament de l’administració i, per tant, aconseguir que els recursos arribin puntualment als ajuntaments

 Ajuntaments, consells comarcals i associacions i entitats disposaran de més d’1,2 milions per a la promoció turística, destaca el vicepresident Juan Antonio Serrano

 La vicepresidenta Sandra Castro anuncia una línia de l’IEI de suport a l’edició de llibres, de 100.000 euros, i que el món local disposarà d’1,4 milions per aplicar polítiques efectives d’Igualtat i Cooperació Internacional

 La vicepresidenta Rosa Pujol ha ressaltat els 1,7 milions en ajuts a entitats del Tercer Sector i ha posat com a prioritat la necessitat de poder atendre puntualment el pagament de les subvencions

 La Comissió de Finances de la Diputació de Lleida ha donat avui el vistiplau al projecte de Pressupostos de la corporació per a l’any 2024, que serà de 164.454.724 €, una xifra que representa un increment del 9,8% respecte del pressupost inicial de l’any 2023. Aquest augment, que el president Joan Talarn ha qualificat com “una aposta decidida per les oportunitats dels municipis de Lleida, Pirineu i Aran inèdita en dècades”, serà revalidat en la sessió plenària convocada per al proper dilluns 27 de novembre per tal que el Pressupost sigui plenament operatiu durant el mes de gener de 2024.

El projecte del Pressupost de 2024 ha estat presentat aquest matí pel president de la Diputació, Joan Talarn, acompanyat de les quatre vicepresidències del govern, Agustí Jiménez (PSC), Sandra Castro (ERC), José Antonio Serrano (UA) i Rosa Pujol (APL), una vegada finalitzada la Comissió de Finances.

El president Talarn ha mostrat la voluntat del govern de “teixir el màxim possible d’aliances i consensos −institucionals, territorials, socials i polítics− que permetin desenvolupar accions transversals que ajudin els municipis a fer arrelar projectes de vida als seus pobles”, confiant que el projecte rebrà un ampli suport al plenari de dilluns.

Pel que respecta als organismes autònoms, l’IEI ha pressupostat 12,2 milions: l’Organisme de Recaptació, 8,8 milions;  el Patronat de Turisme, 5,6 milions; i el Patronat de Promoció Econòmica, un total de 4,8 milions.

Per àrees, Presidència està dotada amb 15,6 milions d’euros, Cooperació Municipal i Comarcal, 28,7 milions; Vies i Obres, 20,4 milions; Medi Ambient i Finques, 2,4 milions; Noves Tecnologies, 7,7 milions; Igualtat i Cooperació Internacional, 2,2 milions; i l’àrea de Salut i Benestar Social, amb un total de 24,9 milions d’euros.

Joan Talarn ha destacat que “més enllà de les grans xifres, la gran novetat és el compromís d’implementar mecanismes que dotin l’execució pressupostària i administrativa d’una major agilitat i efectivitat que permeti els municipis disposar dels fons de la Diputació de manera més immediata que fins ara”, i ha anunciat l’acord per a “l’increment al 100% de les bestretes als consistoris, que ara mateix estan sobre el 80% i escurçar terminis per resoldre les peticions de canvis d’actuacions en els plans d’inversió per part dels ajuntaments”.

Per la seva banda, el vicepresident primer, Agustí Jiménez, ha posat èmfasi en l’àrea de Noves Tecnologies, “que compta amb la major partida pressupostària de la seva història: 7,7 milions d’euros (un 33 % més respecte a l’any anterior) destinats a la instal·lació de fibra òptica als municipis, l’aposta per la tecnologia 5G, desplegar l’administració electrònica, implementar protocols de ciberseguretat o transformar digitalment els processos en l’administració local”, ha explicat. I ha afegit que “tot això ens permetrà guanyar productivitat i millorar la qualitat de vida de la ciutadania”.

La vicepresidenta segona, Sandra Castro, ha posat en valor que “realitzem un esforç en la política de Recursos Humans, amb la previsió de reforçar els llocs de comandament de les àrees, amb la creació d’11 places de tècnic d’administració general A1, i cobrir fins a 14 places als diferents organismes autònoms, a més de culminar el procés d’estabilització de les persones interines”.

En l’àmbit de la cultura, ha anunciat que es crea una línia de suport de 100.000 euros a l’edició de llibres i s’incrementa fins a 550.000 euros les subvencions a museus locals; mentre que en les polítiques efectives en favor de la igualtat i la cooperació internacional, els ajuts als ajuntaments i consells comarcals, s’arriba als 1,4 milions d’euros.

Juan Antonio Serrano, vicepresident tercer i del Patronat de Turisme Ara Lleida, ha destacat la gran rellevància que té la promoció del nostre territori en aquests pressupostos, amb l’objectiu principal de lluitar en un mercat turístic on es troben altres destinacions amb productes competitius, molt a prop nostre. En aquest sentit, ha recordat que és necessari coordinar i reforçar la promoció amb ajuntaments, consells i entitats, al mateix temps que se’ls dota d’una major autonomia, amb uns ajuts d’1,2 milions d’euros per a la promoció turística.

La vicepresidenta quarta, Rosa Pujol, ha explicat que el pressupost preveu 1,7 milions d’euros en ajuts relacionats amb activitats sociosanitàries, als quals cal afegir 800.000 euros més en convenis específics amb entitats. Amb tot, ha posat l’accent en la importància de ser eficients perquè aquestes entitats puguin disposar dels diners en un termini el més curt possible per desenvolupar la seva activitat.

Del projecte de pressupostos destaca:

 • El desenvolupament del projecte de Centre Boví de docència i recerca ambiental a l’Institut de Mollerussa, fent efectiu el compromís adquirit en l’anterior mandat i que es reflectirà en el pressupost del 2024 sumant 500.000 euros als altres 500.000 euros previstos al 2023 i no executats per la falta d’un Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida, la Universitat de Lleida i el Departament d’Educació.
 • El suport a l’activitat esportiva es consolida amb 4,4 milions destinats a l’esport de base, femení i inclusiu, la previsió d’ascensos i esdeveniments singulars d’alt impacte territorial.
 • Fins a 1 milió d’euros per a donar suport a les organitzacions empresarials implicades en el nou model econòmic del territori i la participació en certàmens internacionals.
 • L’assignació per finançar la despesa corrent dels ajuntaments i EMD passa a tenir una dotació de 8,7 milions, que s’hi sumen a altres 8,7 milions per a inversions municipals.
 • 2 milions d’euros per a la infraestructura de fibra òptica al territori.
 • S’incrementa un 15% el Pla d’Actuació Municipal per a incendis forestals.
 • L’increment en Noves Tecnologies es centra en l’aposta per la tecnologia 5G, l’administració electrònica als ens locals, la ciberseguretat als municipis i l’evolució tecnològica dels serveis IT.
 • Més d’1,2 milions d’euros per ajuts en actuacions de promoció turística adreçats a ajuntaments, consells comarcals i associacions i entitats turístiques.
 • Es crea una línia de suport de 100.000 euros a l’edició de llibres i s’incrementen fins a 550.000 euros les subvencions a museus locals.
 • Els ajuts als ajuntaments i consells comarcals per a facilitar polítiques efectives en favor de la igualtat i la cooperació internacional arriben a 1,4 milions d’euros.
 • Es realitzarà un estudi d’impacte econòmic per avaluar una possible reducció de la taxa de cobrança als ajuntaments que tenen delegada la recaptació dels seus impostos locals a l’OARGTL.
 • S’incrementa fins a 10 milions el Pla Triennal de Salut per ajuntaments i entitats menors descentralitzades, posant especial èmfasi en les inversions necessàries per a millorar el subministrament d’aigua.
 • 1,7 milions en ajuts a entitats per activitats sociosanitàries, als quals s’hi sumen 800.000 euros en convenis específics amb la Coordinadora de Salut Mental, ALLEM, La Torxa i Creu Roja, entre d’altres.

Descarrega’t el pdf de la presentació 

Lleida, 22 de novembre de 2023

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat