La Diputació incorpora 25 M€ per reforçar el pressupost del 2021 sense cap vot en contra

Ple_maig_01

Ple_maig_04

Ple_maig_03

Ple_maig_02

El pressupost reforçat de la institució passa a ser de 155.494.971 €, segons s’ha aprovat al Ple de la institució celebrat al Saló de Plens

 

El Ple de la Diputació de Lleida celebrat aquest dijous al Saló de Plens de forma híbrida, sota la presidència de Joan Talarn, ha donat llum verda a l’aplicació dels romanents de Tresoreria al pressupost 2021 de la Diputació per un valor de 20.035.000 € com a romanents de Tresoreria i 5 M€ com a préstec a llarg termini, la qual cosa fa que el pressupost de la institució passi dels 130.459.971 € aprovats a un de reforçat de 155.494.971 €. L’aprovació ha comptat amb el vots a favor de tots els grups i l’abstenció del grup de Cs.

 

Així, tal i com ja es va exposar en la roda de premsa de presentació que es va fer ahir, el govern de la Diputació ha decidit aplicar al pressupost d’enguany 20 milions, reservant 7,3 milions per a possibles suplementacions d’emergències imprevistes o per disposar d’un mínim estalvi de cara a l’any 2022.

 

En l’àmbit de la comissió de finances, s’ha fet l’aprovació inicial de la modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost de la Diputació de Lleida, corresponents a l’exercici 2021.

 

Pel que fa a la gestió de tributs, s’ha acceptat les delegacions a la Diputació de Lleida, a través de l’OAGRTL, de la recaptació en via executiva de diversos valors meritats amb data anterior a la d’aquest acord de diversos ingressos de dret públic dels ajuntaments d’Àger, Alguaire, les Avellanes i Santa Linya, Bellcaire d’Urgell, les Borges Blanques i Solsona; i de la delegació per a la gestió i recaptació en via voluntària i executiva de diversos impostos dels ajuntaments de la Guingueta d’Àneu i la Vall de Boí.

 

De la comissió de Serveis Tècnics, s’ha donat llum verda a l’aprovació inicial del “Projecte reduït. Reforçament del ferm i obres d’urbanització a la carretera local LV-3342, de la A-2 a Anglesola. PK 0+000 a l’1+606. Tram: Anglesola”.

 

Polítiques d’Igualtat

 

El Ple ha continuat donant el vistiplau a l’aprovació inicial del Pla econòmic als Consells Comarcals i al Conselh Generau d’Aran per a la promoció de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i/o dels drets de no discriminació de les persones LGTBI 2021; i a l’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida per a l’impuls de les polítiques d’igualtat de gènere, feministes i LGTBI+ a Lleida.

 

Promoció Econòmica

 

En l’àmbit de la Promoció Econòmica, s’han aprovat addendes als convenis de col·laboració entre la Diputació de Lleida i IRTA de les operacions que formen part del “PECT motors pel S&G: creixement econòmic al territori Segarra-Garrigues” impulsat per la innovació als nous regadius i la promoció de la cooperació vertical amb agroindústries; entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Tàrrega, per a l’execució de l’actuació “Coordinació, gestió i seguiment”, que forma part del “PECT motors pel S&G: creixement econòmic al territori Segarra-Garrigues” impulsat per la innovació als nous regadius i la promoció de la cooperació vertical amb agroindústries; entre la Diputació de Lleida i acord per a l’execució de l’actuació “Direcció tècnica, implementació de les finques,  transferència  i sostenibilitat del PECT”, que forma part del PECT Segarra-Garrigues; i entre el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, la Diputació de Lleida i la Diputació de Tarragona per a l’elaboració d’un cens de polígons d’activitat econòmica, de 3 de juliol de 2017.

 

Salut Pública i Sostenibilitat

 

El Ple també ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Associació AREMI dins de l’àmbit de les prestacions i serveis que ofereixen als seus usuaris, anualitats 2021 a 2023, i el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Lleida per a les despeses socials i sanitàries derivades de la campanya de treballadors temporers per la fruita 2021 a causa del Covid-19, corresponent a la comissió de Salut Pública.

 

També s’ha donat el vistiplau al programa d’actuacions de la Diputació de Lleida en matèria d’assistència i cooperació als ajuntaments de la demarcació de Lleida, en l’àmbit de la salut pública, per a l’exercici 2021 i següents; al Pla econòmic per als ens locals en l’àmbit de la salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2021; i a la modificació del Pla econòmic per als ens locals en l’àmbit de la salut de l’anualitat 2020.

 

En relació a la comissió de Sostenibilitat, s’han resolt les al·legacions i s’ha aprovat de forma definitiva el Pla de cooperació municipal per fer front a les despeses derivades de la prevenció d’incendis forestals, any 2021, alhora que s’ha aprovat el conveni de recerca i experimentació entre la Diputació de Lleida i l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA), per a l’establiment d’una plataforma demostrativa i experimental de la resposta de l’olivera al reg a la finca de la Diputació de Lleida a Maials, 2021-2024.

 

Mocions

 

Finalment, en l’apartat de les mocions, s’ha aprovat amb 23 vots a favor i una abstenció, la presentada pels grups polítics del PSC i UA sobre la campanya de la fruita; s’ha donat el vistiplau a la que ha presentat el grup polític de Cs per a la creació d’una app d’Ara Lleida per a la difusió d’activitats, productes i serveis de turisme per unanimitat; s’ha donat llum verda a la moció presentada pel grup polític d’ECP sobre el desplegament de les centrals d’energia renovable a les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran, amb 16 vots a favor i 7 abstencions; i s’ha aprovat per unanimitat la presentada per tots els grups polítics de la Diputació de Lleida en defensa del servei postal públic de Correos a la província de Lleida.

 

 

Lleida, 27 de maig de 2021

Per a més informació: www.diputaciolleida.cat
Telèfons de contacte: 973.24.92.00
premsa@diputaciolleida.cat