Diputació de Lleida

Informació institucional i organitzativa

Informació interna de la Diputació: Agendes d' activitats, Cartipàs, empleats públics, Convenis de caràcter funcionarial, laboral o sindical.

Acció de govern i normativa

Informació sobre actes de ple, acords de Junta de Govern, Resolucions i decrets, estatuts, memòries i documents dels projectes normatius, urbanisme, gestió documental i arxiu.

Contractes, convenis i subvencions

Informació sobre de contractes, Licitacions, contractes adjudicats, menors. Informació sobre la contractació pública. Convenis, ajuts i subvencions.

Gestió econòmica

Informació sobre Pressupostos,comptes general, Auditories de comptes, endeutament, indicadors de gestió econòmica. Informació patrimonial.

Serveis i tràmits

Seu electrònica. Tràmits, serveis, catàleg i cartes de serveis, equipaments municipals, estat dels serveis

Participació

Espai de participació ciutadana, xarxes socials, processos participatius, registre de grups d'interès, agenda i activitats de les associacions.

Dades Obertes

Open Data és una iniciativa que obre les dades, especialment les que posseeix l'administració publica, i les ofereix perquè la ciutadania i les empreses puguin consultar-les i reutilitzar-les, creant, així, nous serveis que aportin valor, innovació i impuls econòmic i social.


Accedir al catàleg de dades obertes

Directe a...

Transparència en gràfics

Béns immobles de la Diputació de Lleida

Conjunt de dades geogràfiques dels Béns immobles de la Diputació de Lleida.